Print

Muzische vorming in het 1e leerjaar

Muzische vorming komt in onze school veelvuldig aan bod. Onze kinderen van het 1e leerjaar tonen dit graag.