Print

2e leerjaar

Leervakken, methodes, werkvormen

 

Taal  (methode Talent)

 • Spreken en luisteren
 • Lezen
  Verschillende leesvormen: technisch en begrijpend lezen, groepslezen, voorlezen, creatief lezen, ...
 • Taaldenken
  Uitbreiding van woordenschat en denkvermogen (rijmen, spreekwoorden, samenstellingen, verkleinwoorden, …)
  Verschillende woordsoorten: zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden
 • Spelling 
  Spellingsmoeilijkheden in woordpakketten + dictees
 • Schrijven (methode Karakter)
  • letterverbindingen: september-oktober
  • hoofdletters aanleren: november-juni                 

 

Wiskunde (methode Wiskanjers)

 • Getallen/bewerkingen
  uitbreiding van de getallenlijn + bewerkingen (+ en –) t.e.m. 100.
  maal- en deeltafels worden gelijktijdig aangeleerd voor de paasvakantie; inoefening in het derde trimester (tafeldiploma)
 • Meten: liter, halve liter, dl, cl meter, halve meter, cm, kg, halve kg, uur, half uur, kwart voor/over
 • Meetkunde : soorten lijnen, soorten hoeken, vlakke figuren, patronen, oriënteren
 • Toepassingen : enkelvoudige vraagstukken over de leerstof van getallen, metend rekenen en meetkunde.

 

Wereldoriëntatie (methode Wereldkanjers)

Actuele thema’s vertrekkend vanuit de leefwereld van het kind + Karrewiet

 

Muvo (Muzische vorming)

Plezierbeleving aan volgende domeinen: beeld, drama, muziek, beweging, media, taalinitiatie Frans.

 

Leren leren 

agenda correct invullen 
leren plannen aan de hand van een toetsenwijzer (W.O.)

 

Projecten & activiteiten

 • Pesten
 • Herfst-winter/lente: wandeling
 • Cultuur: MOOOV (film) + theater 
 • Bezoek appelboer