Print

6e leerjaar

 

Aandachtspunten in de klas

  • Zelfcorrectie met behulp van verbetersleutels
  • Zelfstandig werken
  • Samen kunnen werken in groep
  • Leren leren:  toetsen plannen, correcte studiehouding creëren

 

Leervakken, methodes, werkvormen

 

Taal (methode Talent)

  • Nieuwe methode inclusief spelling

 

Wiskunde (methode Wiskanjers)

  • Lln. met problemen krijgen meer individuele begeleiding van de zorgleerkracht en klasleerkracht
  • Pakket basisleerstof voor lln. die het echt moeilijk hebben
  • Werken in niveaugroepen

 

Wereldoriëntatie

  • leerjaaroverschrijdend in de derde graad aan de hand van themawerking binnen de diverse domeinen

 

Muvo (Muzische vorming)

  • knutselen met verschillende materialen en verschillende technieken
  • drama, zang, beweging, media

 

Frans (methode Eventail-junior: En action)

  • gedifferentieerd werken (na overleg secundaire scholen Hoogstraten)

 

Sociale vaardigheden  

  • Peter- en meterschap over kinderen van het eerste leerjaar

 

Projecten & speciale activiteiten

  • Project ‘Op stap naar het secundair onderwijs’ met o.a. bezoek aan VITO Hoogstraten en VTI Spijker
  • Technotrailer
  • W.O.: leerjaaroverschrijdend 5A,5B, 6A en 6B
  • Seksuele voorlichting
  • Studiereis naar Antwerpen/Technopolis/Brussel (+ Mini-Europa): om het jaar samen met het vijfde leerjaar
  • Musica- en zeeklassen: om het jaar samen met het vijfde leerjaar
  • Peer tutoring: samen lezen met de kinderen van het eerste leerjaar