Print

Visie

Ieder kind is anders

 • ieder kind is evenwaardig
 • dient bij de start gelijke kansen te krijgen
 • verdient hulp wanneer het niet zo goed gaat
 • stimuleren van sterke leerlingen

Het ontwikkelingsproces

 • zelfontwikkeling stimuleren
 • eerder begeleiden dan leiden
 • goede samenwerking (met ouders, oudercomité, schoolraad, CLB, schoolbestuur...) is noodzakelijk

Positief zelfbeeld

 • kinderen trainen in assertiviteit
 • als leerkrachten ’luisteren‘ naar kinderen
 • ruimte voor dialoog tussen leerkracht en leerlingen
 • stimuleren tot het nemen van initiatieven binnen eigen mogelijkheden

Creatief en probleemoplossend omgaan met de omringende omgeving

 • vanuit de eigen omgeving
 • vanuit de eigen leefwereld

Zelfgestuurd leren

 • de leerkracht is er voor de leerlingen
 • de leerkracht is een ’helpende‘ persoon