Print

Vakantiedagen

Hervatting van de lessen

 • woensdag 1 september 2021

 

Vakanties en vrije dagen

Vrije dagen van het eerste trimester:

 • Herfstvakantie: van maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 november 2021.

 • Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021.

Kerstvakantie: van vrijdag 24 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022.

Vrije dagen van het tweede trimester:

 • Krokusvakantie: van maandag 28 februari 2022 tot en met zondag 6 maart 2022.

Paasvakantie: van maandag 4 april 2022 tot en met maandag 18 april 2022.

Vrije dagen van het derde trimester:

 • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022

 • Brugdag: vrijdag 27 mei 2022

 • Pinkstermaandag: 6 juni 2022

De zomervakantie: begint op donderdag 30 juni 2022 om 12.10 uur.

 

Facultatieve verlofdagen (idem kleuterschool)

 • maandag 4 oktober 2021

 • woensdag 9 februari 2022

 • woensdag 11 mei 2022

 

Pedagogische studiedagen

 • maandag 6 december 2021

 • woensdag 19 januari 2022

 

Te onthouden data

 • 26 augustus 2021: onthaalmoment nieuwe leerlingen (17.00 - 19.00uur)

 • 6 september 2021: infoavond 5de en 6de leerjaar (19.30 uur)

 • 7 september 2021: infoavond 1ste en 2de leerjaar (19.30 uur)

 • 9 september 2021: infoavond 3ste en 4de leerjaar (19.30 uur)

 • dinsdag 21 september 2021: veldloop gemeente (VM)

 • 24 september 2021: schoolfotograaf

 • week van 27 september 2021: Telentklassen 5de en 6de leerjaar 

 • 2 oktober 2021: Eerste communie °2013

 • 16 oktober 2021: Vormsel °2009

 • 28 oktober 2021: selectieve oudercontacten

 • 16 december 2020: oudercontacten

 • 22 en 23 december 2021: oudercontacten 

 • 20 januari 2022: grootoudersfeest 

 • vrijdag 25 maart 2022: carnaval: halfvastenstoet (13.45 uur) 

 • 30 maart 2022: oudercontacten

 • 31 maart 2022: oudercontacten 

 • 1 mei 2022: Vormelingen Plechtige communie

 • 7 mei 2022: schoolfeest (12.30-16.00 uur)

 • 22 mei 2022: Eerste communie

 • 11 juni 2022: Generale repetitie Lentefeest/Feest vrijzinnige jeugd

 • 12 juni 2022: Lentefeest/Feest vrijzinnige jeugd

 • maandag 27 juni 2022: uitreiking getuigschriften (19.00 uur)

 • 6 juli 2022: uithangen klaslijsten 2022-2023 (12.00 uur)