Print

Uitgangspunten

Democratische ingesteldheid

 • vorming van mensen (kinderen)
 • met respect voor de ideeën van anderen
 • die sociaal georiënteerd zijn
 • die zich bewust zijn van hun menselijke waardigheid
 • die bekommerd zijn om de wereldvrede

Techniek en wetenschap

 • openstaan voor vernieuwingen (bijv. computers, digitale competenties)
 • kritisch zijn ten aanzien ervan

Naar een grotere wereld

 • uitdragen van de wereldgedachte
 • eigenheid van ons volk bewaren
 • aandacht voor de eigen en vreemde cultuur en geschiedenis

Discriminatie

 • meebouwen aan wederzijdse integratie

Het milieu

 • eerbied voor het milieu
 • werken aan de kwaliteit van het leven
 • aandacht voor veiligheid en gezondheid

Vergrijzing van de samenleving

 • respect voor ouderen
 • respect voor hun levenservaring

Rijke landen versus arme landen

 • aandacht voor de situatie in ontwikkelingslanden
 • begrip tonen voor de noden ervan
 • bereidheid tonen tot actie
 • besef hebben van onze rijkdom