Print

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief week van 2 februari

Beste ouders,

Vandaag is het teldag. Daar zullen jullie zelf niets van ondervinden, maar de eerste schooldag van februari wordt er van alle scholen een virtuele foto genomen. Er wordt dan bepaald hoeveel leerlingen er effectief zijn ingeschreven op de school. Op basis van deze aantallen, worden de lesuren voor volgend schooljaar toegekend.
Vanaf deze week krijgen we een aantal keer bezoek. De oudste kleuters van Het Moleke en Het Kleine Moleke komen een kennismakingsspel spelen op onze school. Wij kunnen al eens kennismaken met enkele van onze toekomstige eersteklassertjes en zij kunnen al eens kennismaken met de lagere school.
En op juist diezelfde manier gaan onze 6de klassers vanaf deze week ook al eens over het muurtje kijken in verschillende secundaire scholen. Spannend allemaal!
Een dikke week geleden was het de winterwandeling van het oudercomité. Een recordaantal personen nam deel aan de wandeling. Dikke dankjewel om mee te doen en deze prachtige activiteit te doen slagen!
Ondertussen zamelden we al flink ‘oud’ fluomateriaal in. Er kan nog altijd wat bij. Vraag ook eens na bij buren, vrienden en familie? Vrijdag 21/2 wordt helemaal fluo!

Wij blijven natuurlijk ook trouw de fluohesjes dragen, we blijven dromen van die 100% fluoschool!!!

Juffrouw Katleen

 

Dinsdag 4/2:     20.00u: vergadering oudercomité
Donderdag 6/2:     Kleuterschool op bezoek
Maandag 10/2:     Juf Katleen M: Opleidingsseminarie
                             6de lj: Doe-dag VITO Hoogstraten
Dinsdag 11/2:     Dikke Truiendag
                           Juf Katleen M: Opleidingsseminarie
Maandag 17/2:     VM: 6de lj: Bezoek aan Immaculata Oostmalle
                             NM: 2de lj: Mega-spelenpaleis Brecht (zie brief)

 

Even vooruitblikken !
Vrijdag 21 februari 2020:  fluodag!
Zondag 15 maart 2020: ontbijt op bed
Zaterdag 28 maart 2020: fuif van ons oudercomité, met in de namiddag kinderfuif

 

EERSTE LEERJAAR
We werken de komende 2 weken weer in een nieuw boekje voor taal, deze keer rond het thema vriendjes en vriendinnetjes. Dit komt best goed uit, want in februari spenderen we ook extra aandacht aan vriendschap en de anti-pestweek. We werken in de eerste week ook nog extra rond gedichten,  want ook de poëzieweek is nog aan de gang. Hup en Aap brengen ons elke dag een nieuw gedicht, maar er is telkens een woord verdwenen. Samen bedenken we leuke woorden, zodat we het gedichtje weer volledig kunnen maken! We oefenen ook nog verder met het schrijven van woorden en leestekens in ons boekje van aap en dat van professor Odette en de letterkever.
We ronden stilaan ons thema rond water af, we hebben hier heel interessante dingen geleerd en gedaan! Nu wordt het tijd om een stil te staan bij hoe mensen iets aan elkaar vertellen… Dat doen we namelijk niet alleen door met elkaar te praten, maar er zijn nog zoveel andere manieren.
Tijdens de rekenlessen oefenen we verder het rekenen tem 10, maar we leren ook wel wat andere dingen, zoals werken met een matrix, wegen met de kilogram, het verschil tussen evenwijdige en loodrechte lijnen en meten met de liter.
Tussen alle lessen door komen ook al een aantal kleuters van de derde kleuterklas eens een bezoekje brengen aan onze school. De kinderen van 1A nemen hen deze keer mee op pad, samen met de toekomstige meters/peters van het 5e leerjaar. 1B en 1C zullen deze taak na de vakantie op zich nemen.

TWEEDE LEERJAAR
Deze twee weken gaat alles zijn gangetje. In de lessen wiskunde leren we over de meter, de decimeter en de centimeter. Ook de inhoudsmaten komen aan bod. Weten jullie nog hoe je brugoefeningen + en  - tot 20 moet oplossen? Hopelijk wel (met splitsen), want de komende weken gaan we deze optellingen en aftrekkingen tot 100 uitvoeren! Ook de tafel van 6 staat gepland.
In ons WP komen we de woorden met OU en AU tegen. Spannend! Gelukkig helpt het liedje van LAURA ons. In de lessen taal bespreken we deze week elke dag een gedicht en raden we welk woord er ontbreekt…
Er staan ook nog enkele toetsen op het programma: W.O. thema 4 (4 februari), tafels, begrijpend lezen en metend rekenen. We leren ook de hoofdletter “E” mooi en correct schrijven en tijdens de lessen van W.O. spreken we over beroepen die met de bouw van een huis te maken hebben, over veiligheid in huis, over enkele toestellen van vroeger en nu, van hier en elders. Ook een gesprekje over huisdieren staat gepland. Tof! (14 februari… Valentijn, maar ook fietsvaardigheden voor 2B)

DERDE LEERJAAR
De volgende twee weken werken we voor taal thema 5 ’ Pas op’  verder af . We ontdekken heel veel over veiligheid en gevaren. Goed opletten dus. We herhalen voor spelling woorden net als haai,kooi,boei,weg en zich maar ook woorden als leeuw,nieuw, ring,bank, jaagt en gezicht.
We maken  voor wiskunde een toets van getallen, meetkunde en metend rekenen. We wandelen de km en leren al cijferend de aftrekking. We leren de eigenschappen van driehoeken en bepalen de oppervlakte van figuren. Blijf ook goed je tafels oefenen en + en – tot 20 . Dit hebben we met cijferen echt wel nodig.
Tijdens de lessen WO verdiepen we ons terug in de wereld van de KUNST. We gaan veel muziek beluisteren van vroeger en nu, beelden bekijken van bekende beeldhouwers en schilderijen bewonderen van schilders van over de hele wereld. Tijdens de poëzieweek lossen we elke dag een gedichtenraadsel op en lezen we veel gedichten voor. We gaan ook nog naar de BIB en kiezen weer een spannend, boeiend, leuk en…… boek. Twee hele muzische weken komen eraan. 

VIERDE LEERJAAR
Op maandag krijgen we de voorbereiding mee voor onze volgende spreekbeurt. Deze keer gaan we een boek lezen en dit dan bespreken en voorbrengen voor de klas.
Hopelijk worden dan ook anderen enthousiast over ons lievelingsboek.
Ook op maandag oefenen we taaldenken om dan, na de oogjesoefeningen ’s avonds, op dinsdag onze toets te maken.
Op woensdag maken we de toets begrijpend lezen. Donderdag oefenen we spelling om dan vrijdag toets te maken.
Kommagetallen optellen en aftrekken, met en zonder brug, blijft wel moeilijk. We herhalen alles nog even en dan beginnen we alweer aan een nieuw boek.
Volgende week volgen de toetsen wiskunde.
Woensdag blikken we al even naar negatieve getallen, vrijdag oefenen we breuken nog even in.
Ook het w.o.thema loopt deze week op zijn einde. Nu kennen we meer over de geschiedenis van België, onze koningen en de vele veroveraars.
Volgende week maken we ook daarvan een toets.
De week van 10 februari is het de beurt aan de wiskundetoetsen.
Maandag oefenen we getallen en bewerkingen, maken ’s avonds de oogjes en op dinsdag de toets.
Dinsdagavond maken we de oogjesoefeningen van metend rekenen en meetkunde en die toets maken we op woensdag.
Donderdag ordennen we driehoeken naar zijden en hoeken en vrijdag zoeken we makkelijkere oplossingsvormen voor optellingen en aftrekkingen.
Ons nieuwe taalthema bekijkt sport in de brede zin van het woord.
We ervaren hoe gevaarlijk water kan zijn, we gebruiken verwijswoorden juist, we zoeken onze eigen recordpoging en laten anderen dit ook proberen. ’t Wordt een leuk thema.
Het nieuwe w.o.thema leert ons meer over onze provincie, water-en autowegen, milieu en zoveel meer.
Op vrijdag maken we een toets over het vorige thema.

VIJFDE LEERJAAR
Na de wiskundetoetsen van vorige week volgen deze week de taaltoetsen. Werk nauwkeurig in het bundeltje, zodat je goed bent voorbereid op de toetsen. Op woensdag maakt 5A de toets van Begrijpend lezen en 5B de toets van Luisteren, donderdag is voor beide klassen de toets van Taaldenken aan de beurt en op vrijdag staat voor 5A de toets van Luisteren op het programma, voor 5B is het de toets van Begrijpend lezen.
Voor wiskunde zijn we al begonnen in ons 5de werkboek, wat gaat het toch vooruit, het is al februari!
Tijdens Frans leren we de nieuwe woorden van unité 11 en op het einde van volgende week doen we daar dan ook weer toetsen van. Bij W.O. beginnen we aan een nieuw thema; dit doen we ieder in onze eigen klas (5A leert over ‘Anders zijn’, 5B leert over ‘Europa’ en ‘de verschillende windstreken’). Op woensdag doet 5B de toets van het vorige thema (Verkeer), 5A doet dit op vrijdag (Talenten).
Aan het einde van het 6e leerjaar leggen wij een fietsexamen af. Vorige week fietsten wij die toer een keer in grote groep en nadien in kleine groepjes. Vrijdag 7 februari fietsen wij die toer nog een keer. Hiervoor krijgen wij hulp van enkele mama’s. Wat zijn wij hier ontzettend blij mee!!!! Een dikke dankjewel!

ZESDE LEERJAAR
We beginnen, nadat we het thema ‘Op stap naar …’ hebben afgerond, aan een nieuw thema van WO. De leerlingen van 6A leren over Auschwitz. De leerlingen van 6B bekijken het menselijk lichaam van binnen en van buiten.
In de lessen Frans starten we een herhalingsthema (révision unité 25 – 28). Er komen dus ook overhoringen aan. Op vrijdag 14 februari maken we er een toets van.
Op maandag 10 februari bezoeken we de VITO in Hoogstraten. We brengen deze dag, op vraag van deze school, een blikje mee. Op deze dag gaan we ook naar de bib. Leerlingen die nog geen boek hebben voor de boekbespreking hebben dan een laatste kans om een boek te kiezen.

ZORG
Cyberpesten kan een grote impact hebben op kinderen en jongeren. Daarom is het essentieel dat slachtoffers (kinderen) zich gesteund voelen en weten dat ze bij hun ouders terechtkunnen voor advies. Talrijke vragen stellen zich echter: Hoe pak je als ouder cyberpesten op een preventieve manier aan? Hoe detecteer je dat er iets fout loopt online? Op welke manier kan je steun verlenen?

A. Afspraken
  1.Plaats de computer in de woonkamer: Al jaren wordt in adviesliteratuur over online veiligheid aangeraden om de gezinscomputer in de woonkamer te plaatsen. Op die manier kan de ouder een oogje in het zeil houden (zonder mee te lezen en de privacy van het kind te schenden). Vooral kunnen ouders dan bepaalde reacties tijdens het internetgebruik van het kind opmerken. Ook bij de draagbare computer (Ipad) kan je eisen om in de woonkamer te blijven.
  2.Praat met je zoon of dochter over het gebruik van ICT: Het is essentieel dat ouders spontaan de dialoog aangaan met hun kinderen. Maak van hun online activiteiten een gespreksonderwerp zoals ook andere activiteiten en hobby’s van je kind. Online bezigheden nemen in het leven van de meeste kinderen een ruime plaats in.  
  3.Probeer zelf op de hoogte te blijven van de laatste digitale ontwikkelingen: Op die manier kan je je dochter of zoon op een adequate manier helpen wanneer hij/zij met een onlineprobleem geconfronteerd wordt.
  4.Vertel aan kinderen dat, wanneer ze online gepest worden, ze dit best onmiddellijk aan hun ouders/leerkrachten toevertrouwen: Verzeker je dochter of zoon dat je dit probleem vertrouwelijk zal behandelen en, in samenspraak, gepaste actie zal ondernemen. Zorg voor een open communicatielijn. Moedig kinderen en jongeren aan om hun problemen te delen wanneer ze negatieve online ervaringen hebben of getuige ervan zijn.

B. Enkele signalen die erop kunnen wijzen dat je dochter of zoon gecyberpest wordt
Er kunnen signalen zijn die ouders kunnen opvangen en die wijzen op een mogelijk probleem op school, in de vriendenkring en eventueel op pestgedrag. Voorbeelden hiervan zijn:
   -Tekenen van depressie, woede, stress of angst
   -Dalende schoolresultaten en een verminderde zin om naar school te gaan
   -Een minder intensieve omgang met vrienden
   -Een plotselinge daling van het gebruik van internet of andere elektronische communicatiemiddelen

C. Je zoon of dochter wordt gecyberpest? Wat nu?
Verzeker je zoon/dochter dat ze er goed aan gedaan hebben om dit in vertrouwen te delen: Stel hen ook gerust dat je er voor hem/haar zult zijn bij de verdere aanpak van het probleem.
Blijf steeds rustig: Leg zeker niet de schuld van de pesterijen bij het slachtoffer.
Probeer niet neerbuigend te doen over het aangehaalde probleem: Het heeft je kind misschien veel moed gekost om over dit probleem te praten.
Raad kinderen nooit aan om de pestberichten te verwijderen: Het materiaal moet namelijk eerst verzameld worden als bewijs en kan helpen om de dader te identificeren.

D.Je zoon of dochter is dader van cyberpesten? Wat nu?
Leer jouw zoon/dochter dat ze anderen online met respect moeten behandelen: Maak ook duidelijk dat bepaalde uitspraken online anders dan oorspronkelijk bedoeld kunnen overkomen.
Bespreek de ernstige gevolgen die cyberpesten kan hebben voor het slachtoffer: Communiceer duidelijk aan je kind dat er gevolgen verbonden zijn aan cyberpestgedrag.
Straf jouw zoon/dochter op een gepaste manier: De aard van de straf hangt af van de spijt die hij/zij toont en de aard van de misstap die werd begaan. Uit onderzoek blijkt dat jongeren minder bij cyberpesten betrokken zijn wanneer ze weten dat ouders cyberpesten ernstig nemen en hen zullen straffen voor hun daden.
Bespreek met je kind wat hem of haar tot pesten heeft aangezet: Vraag of er misschien andere problemen zijn en zoek gepaste hulp. Onderzoek heeft daderschap van cyberpesten eveneens in verband gebracht met talrijke problemen binnen en buiten de school.

ORTHODOXE GODSDIENST
1ste leerjaar 
Wij werken rond Thema: Jezus.
Verhalen uit het Nieuwe Testament (kennismaken met Christus):
De baby Jezus groeit op tot een heel bijzondere man, Hij is lief voor iedereen en helpt iedereen:
- Jezus en de verlamde man.
- Bartimeüs.
- Zacheüs.
- Jezus en de kinderen.
Doel is de menslievendheid van Jezus leren kennen. En leren “Ik ben de moeite waard”. Onze aandacht ging naar zieken en  naar mensen die zich niet bemind voelden; en ook ontdekken dat Hij weerstand opriep bij sommige mensen (bv. verhaal van Zacheüs).
Mensen worden anders als ze Jezus echt ontmoeten: ze worden ‘nieuw’.

2de leerjaar
Wij leren een aantal lessen over het thema: Jezus’ leven.
Ontmoeting in de Tempel, Kind Jezus in de Tempel, Doop in de Jordaan.
- het Bijbelverhaal samenvatten, de hoofdpersonages opnoemen;
- de feesticoon herkennen.
Leerlingen kunnen zien dat Jezus veel over God weet, want Hij is de Zoon van God; Hij is Leraar van alle mensen, het Levende Woord van God; de Weg om God te leren kennen.

4de leerjaar
Wij werken rond het thema: Parabels: Het grote ideaal van het Koninkrijk.     
Wat is het Koninkrijk.
De leerlingen begrijpen dat Jezus gelijkenissen gebruikt om Zijn volgelingen te helpen om meer van Gods Koninkrijk te verstaan. Wij leren dat Hij gebruikt maakt van dingen uit het dagelijkse leven als voorbeeld voor Zijn onderwijs.