Print

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief week van 30 november

Beste ouders,

Na een verrassingsbezoekje vorige week, kregen de klassen post van Sint en zijn pieten. Een spannend weekje gaat hierbij in. Heel benieuwd zijn we, of zoals het liedje zegt: ‘Vol verwachting klopt ons hart’.
Volgende vrijdag is het geen school voor de kinderen. De juffen en meesters hebben dan pedagogische studiedag. We plannen ons verdere schooljaar en gaan de leerstof nog eens goed bekijken.
Donderdag 3/12 worden de pizza’s van het oudercomité opgehaald. Wie pizza bestelde, heeft een tijdsslot waarin ze kunnen afgehaald worden. Let op: de afhaling gebeurt aan de pingpongclub!
De komende week wordt er jullie nog een brief bezorgd rond de rapporten en oudercontacten die op het programma staan.
In de klassen wordt er begonnen aan de nieuwjaarsbrieven. Om de organisatie vlot te kunnen bewaken, zullen er in de klas vier brieven geschreven worden. De overige brieven worden d.m.v. een kleurenkopie bezorgd.

Geniet van een ontspannend weekend!

Juffrouw Katleen
0478 44 62 00 (’s avonds en in het weekend)

 

Donderdag 3/12:     pizza’s oudercomité
Vrijdag 4/12:     Pedagogische studiedag (vrijaf voor de leerlingen)

 

ZORG
Voorleesweek
Van 21 tot 29 november is het de voorleesweek (geweest). Je kan op de facebook van onze school filmpjes vinden van juffen en meesters die een verhaaltje voorlezen. Diegenen die nog niet hebben geluisterd, dit kan nog altijd, zeker doen!!

Voorlezen is belangrijk voor kinderen:
Emotionele ontwikkeling: Voorlezen prikkelt de fantasie en nieuwsgierigheid van kinderen. Door samen met kinderen in een verhaal te duiken, komen ze in een andere wereld terecht en leren ze nieuwe en onbekende dingen kennen. Hun dagelijkse wereld wordt groter, ze kunnen meeleven en zich identificeren met personages.
Taalontwikkeling en geletterdheid: voorlezen heeft een bewezen positief effect op de ontwikkeling van taalvaardigheid, leesvaardigheid en ontluikende geletterdheid. Meertalige omgeving: Vandaag de dag groeien heel veel kinderen op in een meertalige omgeving. Ouders die met hun kinderen de taal spreken die ze het best beheersen, geven hun kinderen een goede basis mee. Vroeg beginnen – lang doorgaan: Door liedjes te zingen en verhalen te vertellen voor baby’s en te praten over de prenten met peuters, kleuters en grotere kinderen, raken kinderen al vroeg vertrouwd met voorlezen. Voorlezen stopt niet als kinderen 8,9,10… jaar zijn. Voorlezen is voor alle leeftijden. Probeer het maar eens!

EERSTE LEERJAAR
Een drukke, spannende week staat er voor ons ….
We lezen het verhaal van zus, die wel een beetje dom is … ze zuigt op de zeep … oei ! Daarna ga ik met zus, pap en mam naar zee. Pap wil een duik nemen … Gelukkig bedenkt hij zich. Brr … Het is te koud ! ❄
We maken een vervolg aan het verhaal ‘de mop van kip’ en leren nog een nieuw woordje à huis en de letter h
Professor Odette en de letterkever hebben voor ons de letters s en z bij. We oefenen ook nog onze naam, zodat we deze netjes kunnen schrijven op onze nieuwjaarsbrief.
We zijn ondertussen al bij cijfer 8. We gaan optellingen en aftrekkingen maken tot en met 8, leren turven (dit zijn streepjes zetten) tot en met 8, oefenen de dagen van de week en de woordjes (over)morgen, (eer)gisteren en maken de herhalingsles. Zo is ook ons 3de rekenboek helemaal uit.
Donderdagvoormiddag verwachten we bezoek van de Sint en zijn pieten. Vrijdag komen de meesters en juffen naar school en genieten wij van een lang weekend. Super!

TWEEDE LEERJAAR
Een korte maar krachtige week! In de lessen van taal beginnen we aan een nieuw thema. Thema 4 gaat over ‘Speel goed, speel fout’. Deze week komt er geen nieuw WP aan bod. We herhalen de negen woordpakketjes zodat we donderdag een goede toets van spelling kunnen maken. Bij wiskunde staat de maal- en deeltafel van 5 gepland. Er wordt ook herhaald zodat de toets van meetkunde (vierkant-rechthoek) en metend rekenen (geld) goed voorbereid wordt. Vergeten jullie ook niet dagelijks de tafels te oefenen?!? We maken een openboektoets van W.O. We leerden immers over de feesten van november. Deze toets wordt in de klas voorbereid. Natuurlijk zullen we ook spreken over 6 december! We bespreken de kledij van de sint en benoemen al het lekkers dat hij brengt. En van welke materiaal wordt het speelgoed eigenlijk gemaakt? Is het speelgoed voor kleine of grote kinderen, ….? (rubriceren) We knutselen (kaart, slinger, …) voor de mensen voor het rusthuis zodat ook zij enkele kleurrijke en leuke decemberdagen beleven in deze moeilijke coronatijd. Leuk dat we op vrijdag een extra dagje vrij hebben om ons voor te bereiden op de komst van … (de juffen en meesters moeten WEL naar school)

DERDE LEERJAAR
Het verenkelen en verdubbelen hebben we de voorbije weken wat minder in de focus gezet. Deze week zullen we zien wat er nog is blijven hangen. We halen dus onze apen en vissen weer van onder het stof. Ook woorden met ch komen aan bod. De laatste weken hebben we hard gewerkt om te leren rekenen met getallen tot 1000. We leerden brugoefeningen zowel bij het optellen als aftrekken. Tijdens de volgende lessen gaan de professoren DAMAG en DAMAGNIE ons nog eens begeleiden tijdens een les schakelen en groeperen. We leren wat meer over vierkanten en hoe we deze perfect moeten tekenen met onze geodriehoek. De klok komt ook nog aan bod. Deze proberen we af te lezen op 5 minuten nauwkeurig.
Tijdens de lessen Nederlands gaan we heel wat tijd besteden aan lezen. Zowel in een boek naar keuze alsook door verhalen uit onze methode.
Tot slot hopen we dat de lieve, lievere, liefste Sint dit weekend bij ons zal langskomen om ons mooie, mooiere en mooiste cadeautjes te brengen.
Denken jullie eraan dat jullie op vrijdag 4 december niet naar school moeten komen?

VIERDE LEERJAAR
Deze week een iets kortere week, vrijdag hebben we thuis tijd voor de Sint. De meeste toetsen zijn achter de rug maar…… Onze spreekbeurt over een spel staat nog wel op het programma op woensdag en donderdag. We oefenen er heel goed voor en vergeten zeker ons spel niet mee te brengen. Toets W.O. valt op dinsdag.
Zowel in de A-klas als in de B-klas zijn de stagiaires nog steeds van de partij.
Verder herhalen we de functies van getallen, leren we snel te zien welke getallen we best bij elkaar nemen en leren we een nieuwe vlakke figuur nl. het trapezium.
We blijven werkwoorden oefenen: onderwerp, persoonsvorm, stam en infinitief hebben we onder de knie. Nu is het de beurt aan hoe schrijf je de T-vorm ? Niet gemakkelijk allemaal.
Elke dag lezen we een stukje voor over wat de Sint allemaal heeft meegemaakt in België….. en misschien volgt er donderdag nog wel een verrassing.:)

VIJFDE LEERJAAR
De komende week staan de toetsen van taal centraal. Thema 2 is klaar en daar zijn ook weer oefenbundels van. Werk daar zeker ook al aan in het weekend, zodat je de avond voor de toetsen tijd hebt om enkel de moeilijke dingen te herhalen. In onze agenda staat duidelijk wanneer we welke toets maken. Voor wiskunde beginnen we aan blok 3, wat gaat dit toch vooruit zeg! Tijdens Frans beginnen we aan unité 8, ook dit begint te tellen. Deze week leren we de nieuwe woordjes en maken we oefeningen. Willen jullie, als ouders, er mee op toezien dat de woordjes van Frans goed verbeterd worden na het maken van het huiswerk. We hameren daar in de klas steeds goed op, maar helaas zien we dat dat niet bij iedereen goed gebeurt. Dit is een vorm van ‘leren leren’ en deze attitude is belangrijk naar het middelbaar toe. Alvast bedankt hiervoor! Bij W.O. zijn we bijna klaar voor onze presentatie van het gekozen land in Europa. De voorbereidingen zien er in ieder geval al veelbelovend uit. Ook de PowerPoints hierover worden afgewerkt. We oefenen een dansje voor Sinterklaas, helaas kan hij er niet bij zijn dit jaar, maar we maken er wel een leuke dag van volgende week. Op vrijdag kunnen we even uitblazen om er dan nog enkele weken goed in te vliegen en hard te werken in de klas.

ZESDE LEERJAAR
We zitten deze week in een kortere schoolweek. Vrijdag hebben de leerlingen een dagje minder school. In de les Frans starten we unité 22. We maken deze keer de overhoring niet op vrijdag maar op donderdag! Voor spelling staat er een controledictee op het programma. Dat wil zeggen dat wel alle woordpakketten van thema 1 tot en met 3 moeten kennen op dinsdag. In de lessen W.O. werken we verder in het boekje 'Op stap naar...' Ook de ouders krijgen vanaf nu af en toe huiswerk in dit werkbundeltje. Bij taal starten we in het B-boek, voor wiskunde werken we verder aan blok 3.

Rooms Katholieke Godsdienst
1ste leerjaar: De advent is begonnen. Maar wat is dat nu weer ‘advent’? Deze en de volgende weken krijgen we steeds een nieuwe deel van het kerstverhaal te horen. Samen tellen we af naar dit feest. Al zal het dit jaar toch wel wat anders zijn dan we gewoon zijn!
2de leerjaar: Vorige week leerden we hoe een correcte adventskrans eruit ziet. We maken onze eigen krans verder af. Dinsdag noteren we een aandachtspuntje waar we deze eerste adventsweek rekening mee gaan houden. Volgende week komt juf Maartje ons les geven.
3de leerjaar: Stilte....soms hebben we er toch zo'n nood aan. Een beetje tot rust komen in onszelf, misschien een beetje nadenken over iets, of misschien praten we dan een beetje tegen...ja, tegen wie? Het kan ook een vorm zijn van 'bidden', op onze eigen manier.
We staan ook even stil bij de voorbereiding op Kerstmis, dit jaar heel anders dan normaal. Maar hoe kunnen we er toch een mooie belevenis van maken, in onze bubbel maar toch op een speciale manier 'samen'.
4de leerjaar: We hebben de vorige weken aan een sneltempo les over conflicten gegeven. Deze week doen we hier nog een toets over. Nadien beginnen we aan de lessen rond advent. Het zal sneller Kerstmis zijn dan je denkt. Ook al is het dit jaar allemaal wat anders, het blijft een speciaal moment!
6de leerjaar: We zijn al een tijdje bezig over de Bijbel. Zo weten we al dat die bestaat uit verschillende boeken en dat die zijn opgedeeld in 2 grote delen: Het Oude Testament en Het Nieuwe Testament. We bespraken een aantal personages uit het Eerste Testament: David, Jozef, Elia... Ook het Tweede Testament bekeken we al. Jezus maakt deel uit van verschillende verhalen, maar hij vertelt er zelf ook een aantal. We bekijken nog een aantal verhalen en hoe we die in ons eigen leven terug zien.

Niet-Confessionele Zedenleer
1ste lj.: Speel…goed: Waarom spelen wij? Waar spelen wij? Wat is speelgoed? Is samen spelen leuker dan alleen? Spelen alle kinderen van de wereld? Hoe spelen kinderen in andere landen? Gaan we zelf speelgoed maken? … Misschien komen er nog wel vragen!
2de lj.: Er wacht een verhaal op ons; ‘Kleine raaf wou alles hebben en daar kon hij niets aan doen!’ Herkennen wij dat in ons eigen leven? Kunnen wij tevreden zijn met wat we hebben …?
3de lj.: We volgen opnieuw de avonturen van Em en Zed. Zo gaan we bijvoorbeeld een kijkje nemen in het leven van 10 gezinnen. We onderzoeken daarbij de zin en onzin van regels en gewoontes die we bij hen tegenkomen. We worden uitgedaagd om ook zelf regels en gewoontes te bedenken zodat we goed kunnen samenleven.
4de lj.: We gaan uit het verdrag inzake de Rechten van het Kind er één recht even uitpikken namelijk ‘Elk kind heeft recht op ontspanning’. Waarom eigenlijk en wat betekent dit? ‘Spelen’ en tot slot zelf een spel ontwerpen zal op ons programma staan!
5de lj.: Vrede is meer dan geen oorlog. Er kan pas echt vrede zijn als iedereen de kans krijgt op een menswaardig bestaan. Een menswaardig bestaan is een leven met vrijheid en met rechten die iedereen nodig heeft. De Universele verklaring van de Rechten van de Mens gelden dan ook voor iedereen, zonder te letten op de huidskleur, het geloof, het land waar je vandaan komt, de politieke overtuiging en of je man of vrouw bent. We staan stil bij verschillende rechten en hun belang voor de mens … en dus ook voor onszelf!
6de lj.: Helaas hebben wij deze week geen les samen …