Print

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief week van 8 februari

Beste ouders,

De voorbije week was een week van veel speelplaatsplezier. Een welkome afwisseling van de, soms vele, toetsen in de klas. Er werd enorm fijn gespeeld met sleetjes en ijsbanen. Groot en klein hadden samen de tijd van hun leven. Het deed echt deugd om dit te aanschouwen!

Volgende week genieten we van een weekje vakantie. Het zal zonder sneeuw zijn, maar even zonder strenge klok kan enkel ontspannend werken.

Na de vakantie gaan we verder zoals we nu al een tijdje werken, in code oranje. Allemaal samen kunnen we onze school veilig houden, wat ons tot hiertoe behoorlijk goed lukt!

Na de vakantie heten we juf Valerie welkom in 6B. Juf Ilse gaat in zwangerschapsrust. We wensen juf Ilse een wolk van een baby met veel troeteltijd!

’s Morgens zien we meer en meer kinderen voor 8u reeds aanschuiven aan de groene fietsenpoort of aan de Hoogstraatsesteenweg. Onze poorten, dus ook ons toezicht starten om 8.05u. ik vraag graag om hier terug wat meer aandacht aan te geven. We willen geen ongevallen. Indien u kind toch vroeger moet komen, schrijf dan even in voor de kinderclub, dan zijn we met zijn allen geruster!

Geniet van een fijn, ontspannend weekend, zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Juffrouw Katleen 0478 44 62 00 (’s avonds en in het weekend)

 

Maandag 22 februari:     Eerste dag na de vakantie!
                                     Poorten open om 8.05u
Dinsdag 23 februari:     Start inschrijvingen voorrangsgroepen

ZORG
Kort uitgelicht: het CLB: wat dit voor ons en jullie kan betekenen.
We werken nauw samen met het Vrij CLB Hoogstraten. Als onze middelen niet (meer) voldoende zijn, en dat kan gaan over het emotionele, het familiale of de schoolse kennis, zullen we het CLB inschakelen om samen te kijken wat de verdere stappen en mogelijkheden zijn. Hiervoor vragen we altijd eerst de toestemming van de ouders.

Het CLB werkt op vraag
Het CLB komt tussen na een hulpvraag van de leerling, de ouders of de school. Medische onderzoeken, begeleiding van spijbelaars en maatregelen ter bescherming van de gezondheid zijn verplicht.

Het CLB werkt discreet
Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim. Hij mag niets doorzeggen aan anderen als je als ouder daar geen toestemming voor geeft.

Het CLB werkt gratis
Het CLB biedt informatie, hulp en begeleiding op 4 domeinen:
• psychisch en sociaal functioneren: stress, faalangst, pestproblemen, gewelddadig gedrag, spijbelen, ...
• leren en studeren: problemen met lezen, schrijven of lezen of bijvoorbeeld met maken van huiswerk, ...
• preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, overgewicht, ...
• schoolloopbaan: vragen bij studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's, ...

Met vragen rond de werking of hun diensten kan je steeds terecht op school of rechtstreeks bij het CLB van Hoogstraten, Gravin Elisabethlaan 2, 03/3143970. De contactpersoon voor onze school is Elien Van Ael

EERSTE LEERJAAR
Hopelijk hebben jullie genoten van dit weekje vakantie. Wij starten deze week opnieuw met zwemmen. Zoals gewoonlijk, 1B en 1C op maandag en 1A op woensdag.
Tientje Tel leert ons de getallen tot 20. Wij lezen en schrijven deze correct, splitsen deze in T (tientallen) en E (eenheden), plaatsen deze op de getallenas en op het twintigveld en maken zelfs optellingen en aftrekkingen tussen 10 en 20. Daarnaast maken wij ook rijen verder af, als patroon maar ook als getallenrij. En tot slot leren we ook de waarde van muntstukken en biljetten.
Hup en aap hebben de au van pauw voor ons bij. We oefenen de nieuwigheden van boek 5 nog even verder in: woorden met ch, ei, au, ou, pak+t . Mol zijn feestje is ondertussen volop bezig. Hij heeft nu genoeg sap en koek. Hij eet en eet, zijn buik vol. Maar dan …
Professor Odette heeft de letters ei, l en f voor ons mee om deze nog eens goed in te oefenen.
Aap heeft deze week woorden bij met m, n, d, t, v en w. Deze letters lijken een beetje op elkaar. Je moet echt goed luisteren! Wij schrijven deze woorden eerst na, rubriceren ze, vullen ontbrekende woorden in in gegeven zinnetjes, …

TWEEDE LEERJAAR
We vliegen er terug in. Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad.
In de les van spelling leren we deze week over korte, lange en andere klanken. (Er is dus geen nieuw woordpakket)
We werken in de taalles thema 6 af en komen daar ook nog de zelfstandige naamwoorden tegen (z.n.). Die breiden we uit met “eigennamen”.
We spreken in de lessen van W.O. over sprookjes. We leren enkele sprookjesschrijvers bij naam en bekijken de kenmerken van een sprookje.
In de wiskundeles herhalen we optellingen en aftrekkingen met brug, leren we kloklezen tot op het kwartier nauwkeurig en bekijken we gelijkvormigheid. Dat klinkt best moeilijk, vind je niet? Het wordt weer een goedgevulde week!
Denken jullie er ook aan dat het zwemweek is? (2A maandag, 2B woensdag)

DERDE LEERJAAR
Na een weekje vakantie vliegen we er weer goed in.
Voor taal werken we thema ‘ Pas op!’ af. We herkennen werkwoorden, leren nieuwe woorden uit dit thema en herhalen alle woorden van spelling uit thema 5.Vrijdag maken we dan toets van spelling.
Tijdens de lessen wiskunde gaan we al cijferend vermenigvuldigen, we ronden getallen af en werken met lijstukken. We maken ook constructies met blokken. We herhalen ook de geziene leerstof .
We blijven voor WO werken rond KUNST! We gaan schilderijen bespreken en zelf ook in de huid van een schilder kruipen. Spannend!
We oefenen ook de hoofdletter T en J in. Niet meer tussen de lijntjes maar netjes op 1 lijn. Dat moet lukken!
We maken ook een masker voor het digitale schoolfeest en oefenen ons dansje in.

VIERDE LEERJAAR
Een heerlijke vakantie achter de rug en we vliegen er weer in !
Na de herhalingen gaan we deze week de wiskundetoetsen maken.
Op dinsdag maken we de toetsen van Meten en Metend Rekenen, op vrijdag staat de toets Getallen en Bewerkingen geprogrammeerd. Na schooltijd herhalen we thuis a.h.v. de oogjesoefeningen.
Tijdens de taallessen buigen we ons over een nieuw thema ‘Sport en Records’. Het verhaal over een jongen die leert duiken staat centraal. Zelf records breken gaan we ook proberen. Maar gaat het ons lukken ?
We ontdekken in zinnen verwijswoorden en kunnen deze correct gebruiken.
Het nieuwe thema van W.O. behandelt in heel brede zin ‘Het geluid’ : Wat is het ? Hoe ontstaat het ? Wat zijn alle uitvindingen die met geluid te maken hebben ? en nog veel meer.
We vergeten niet deze week goed te oefenen en te werken aan ons Boekenpraatje. Volgende week houden we daar immers een spreekbeurt over.

VIJFDE LEERJAAR
Wat was dit een leuke week, zeg, met al die sneeuw! We hebben fijn met de slee kunnen spelen, maar we hebben in de klas ook hard gewerkt. De toetsen van wiskunde zijn achter de rug, waardoor we na de vakantie al met blok 5 beginnen. Er zijn al 4 blokken gepasseerd, nog 3 te gaan!
Voor taal werken we thema 4 af, we moeten nog enkele lessen doen, en ja, ook na déze laatste lessen van het thema volgen er toetsen. Die zullen pas plaatsvinden in de tweede week na de vakantie. De oefenbundels gaan ook pas na de vakantie mee, zodat je in de vakantie lekker kan genieten van NIETS doen. Geniet ervan!!
Bij spelling zijn we al aan woordpakket 9, we hebben al heel wat moeilijke woorden leren schrijven dit schooljaar.
Tijdens de Franse lessen werken we nog verder aan unité 11, op het einde van de week komen de lesoverhoring en de mondelinge en schriftelijke toets aan bod.
Voor W.O. beginnen we met een nieuw thema: Natuurlijk! Hierbij zullen we wat meer leren over plantjes; hoe moet je planten en hoe gaan die plantjes groeien. Weer een lekkergevulde week!

ZESDE LEERJAAR
Na een weekje rust, doen we op dinsdag voor de laatste keer weerbaarheidstraining.
We maken deze week de LVS-toetsen van wiskunde, geen paniek, hier moet je niet voor studeren! In de andere lessen wiskunde zijn we ondertussen gestart met blok 5.
We werken de Révision van unité 21 tot 24 af. Op vrijdag doen we hier de toets van, maar vooraf hebben we enkele overhoringen om de woordjes goed te herhalen. Op donderdag maken we het filmpje voor ons 'digitale schoolfeest'. Ook daar moeten we nog een paar keer goed voor oefenen deze week.

Niet-confessionele Zedenleer
1ste lj.: Groot worden dat gaat vanzelf … Toch moeten we ons behoorlijk inspannen en is het een heel proces om een eigen identiteit te ontwikkelen en een waardevolle wereldburger te worden.
Het boek: ‘Als ik groot ben’ zal ons op een speelse manier helpen om na te denken over dit groter worden en wat het betekent voor onszelf en voor de mensen om ons heen.
2de lj.: In de toekomst … ‘Wie zal je zijn? Hoe ziet je leven eruit? Wie zijn je vrienden en wat doen jullie zoal samen? Waar woon je? …’ Het zijn allemaal vragen waarop jullie antwoorden gaan voorspellen. Jullie schrijven een brief aan jezelf en kleven hem in jullie boek. Dan een poosje wachten tot jullie volwassen zijn … en lees dan maar eens of de voorspellingen uitgekomen zijn.
3de lj.: Wat maakt iemand gelukkig? Is dat voor iedereen hetzelfde? Zijn er voorwerpen die ervoor kunnen zorgen dat je gelukkig(er) bent of geluk kunt afdwingen? Zijn er mensen om je heen die jou gelukkig(er) kunnen maken? Zoveel vragen … wij denken na, zoeken naar en praten over antwoorden!
4de lj.: Luisteren naar woorden diep in mij. Kijken door de ogen van een ander. Zorgen voor een ander, zodat die vleugels krijgt. We doen dit allemaal wel, meestal, … hopelijk toch. We onderzoeken dit bij onszelf!
5de lj.: Samenwerken staat op het programma! Samenwerken is immers belangrijk; je kan er meer door bereiken en het levert voordelen op voor alle samenwerkende partijen! Ik kijk al uit naar onze samenwerking!
6de lj.: We staan er niet bij stil, maar elke dag komen er ontzettend veel gevoelens in ons op. Vaak genieten we hiervan, soms helaas ook niet. Heel wat gevoelens uiten we zonder enige moeite, andere verstoppen we of tonen we met heel veel tegenzin. We gaan op zoek naar de ‘herkenbaarheid’ ervan bij elkaar en in gedichten. Tot slot gaan we een eigen gevoel omschrijven via een gedicht en het illustreren a.d.h.v. een hompje klei…

Warme William Wandeling
Het lokaal bestuur organiseert tijdens de krokusvakantie een Warme Williamwandeling door het centrum van Rijkevorsel.
Onze mascotte ‘Warme William’ is iemand die echt naar anderen luistert. Het is iemand die vraagt hoe het me je gaat.
Het lokaal bestuur wil met deze wandeling ouders met kinderen bereiken.
Tijdens de wandeling kunnen er vragen opgelost worden of enkele kleine doe-opdrachten vervuld worden.
Aan de wandeling is een wedstrijd verbonden waarbij een kinderfeestje bij de zorgboerderij ‘Zinvol buiten’ kan worden gewonnen.
Verdere info kunnen jullie vinden op: https://www.rijkevorsel.be/uit-rijkevorsel/warme-williamwandeling