Print

Verloren voorwerpen

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen, …).

Indien een kind iets verloren heeft, kunnen de ouders steeds terecht bij de klastitularis of directeur om na te gaan of het materiaal zich bij de verloren voorwerpen bevindt.

De doos met verloren voorwerpen bevindt zich in de houten kast tussen de deuren van onze directeur en de benedengang. (in de grote hal).