Print

Oudercontact

Volgende data zijn vooraf geplande data. Zit u echter met een probleem of heeft u een vraag, wacht dan niet en contacteer de klasleerkracht of de directie. 

Een mogelijk contact tussen de school en de ouders is de schoolagenda.

U kan de leerkrachten ook bereiken op hun e-mailadressen (zie 'Klassen' voor de juiste adressen), de directie kan je telefonisch bereiken of via directeur@glsdewegijzer.be.

Geplande oudercontacten

infoavonden:

 • overgang 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar: eerste week na de paasvakantie
 • 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar: begin september

openklasdagen

 • 1ste leerjaar: eind september/begin oktober

oudercontact en rapport

 • Oktober: selectief oudercontact op vraag van de leerkracht
 • Kerstmis en Pasen
 • juni: voor onze eersteklassers wordt er een oudercontact ingelegd, het is facultatief voor de andere klassen (ouders worden uitgenodigd), al onze leerlingen en hun ouders zijn welkom op het opendeurmoment in augustus.

Oudercontacten zorg

 • Kerstmis, Pasen, juni
 • tussentijds voor leerlingen met leer- en/of ontwikkelingsproblemen
 • op vraag van de ouders

CLB

 • zesde leerjaar: overstap naar het secundair onderwijs
 • op zitdagen die op de wekelijkse nieuwsbrief vermeld worden of in de gele infobrochure
 • op afspraak

Ouders kunnen steeds een tussentijds overleg vragen.