Print

Schoolvisie

Om onze visie te bepalen op wat wij als school zien als 'goed onderwijs', zijn wij vertrokken vanuit een aantal uitgangspunten (techniek, milieu, democratische gedachte...).

Die uitgangspunten moeten weergeven wat wij als school als opportuun, actueel, nuttig beschouwen om aan onze kinderen mee te geven in onze huidige maatschappij. Hierbij is de uitdaging om niet alleen aan 'vandaag' te denken, maar ook aan 'morgen'!

Om onze visie op kindermaat duidelijk te maken, is deze in een aantal leefregels gegoten.