Print

Levensbeschouwelijke vakken

GLS De Wegwijzer behoort tot het net van het Gemeentelijk Onderwijs; dat betekent o.m. dat de leerlingen er godsdienstkeuze hebben. De lessen niet-confessionele zedenleer worden gegeven door meester Wender, de lessen islamitische godsdienst door Mr. Boujemaa, orthodoxe godsdienst door juf Natalia en de lessen katholieke godsdienst door: meester Bart, meester Dolf, juf Ingrid en juf Liesbet.

 

Katholieke godsdienst

Voor katholieke godsdienst wordt de methode ‘De tuin van Heden nu’ gehanteerd. Deze methode wordt aangevuld met materiaal uit tijdschriften. We leren over onze godsdienst en de wereldgodsdiensten. We spelen ook in op de actualiteit en we proberen goede doelen te steunen. Soms bekijken we een film, verkennen we onze thema’s met de computer,  we luisteren naar verhalen, leren een mening te verwoorden en te luisteren naar de andere leerlingen. We zingen vaak liedjes en mogen tekenen of knutselen. Soms zijn er leerwandelingen vb. naar het kerkhof, de wereldwinkel, ….

De voorbereiding op de eerste communie begint in het eerste leerjaar en wordt verder gezet in het tweede leerjaar met een maandelijks werkbundeltje van september tot februari. Vanaf maart wordt in de klas rond het thema 'brood' gewerkt. Dit sluit naadloos aan bij de eerste communie. De inoefening van de liedjes e.d. worden door de parochie gedragen. De voorbereiding op het Vormsel (6de leerjaar) gebeurt door de parochiale vormselcatechese.

 

Niet - confessionele zedenleer

De lessen niet-confessionele zedenleer worden gegeven door meester Wender.                
Tijdens deze lessen gaan de kinderen op ontdekkingstocht naar zichzelf, de anderen en de wereld om zich heen.
Op hun eigen ritme vormen ze een beeld over hoe ze willen leven, denken ze na over hun eigen handelen en over wat anderen denken en doen … of juist niet doen.
Ze leren een eigen mening op te bouwen, te uiten en daarbovenop ook ruimte te laten voor andermans mening. Tijdens groepswerken gaan ze samenwerken, taken verdelen, verantwoordelijkheid nemen, … een manier van omgaan met elkaar die hen helpt om op een verdraagzame en respectvolle manier met de anderen om te kunnen gaan … samen te (be)leven.

 

Islamitische godsdienst

Mr. Boujemaa komt enkele lesuren per week in onze school de leerlingen die Islamitische godsdienst volgen, begeleiden.

 

Orthodoxe godsdienst

Juf Natalia komt enkele lesuren per week in onze school de leerlingen die Orthodoxe godsdienst volgen, begeleiden.