Print

2e leerjaar

Leervakken, methodes, werkvormen

 

Taal  (methode Taalsignaal  Anders)

 • Lezen
  Verschillende leesvormen: technisch en begrijpend lezen, groepslezen, voorlezen, … creatief lezen, RALFI-lezen
 • Taalschat/taalbeschouwing
  Uitbreiding van woordenschat en denkvermogen (rijmen,spreekwoorden, …)
  Verschillende woordsoorten: werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden
 • Spelling (Tijd voor Taal Accent)
  Spellingsmoeilijkheden in woordpakketten + dictees
  Basis- en uitbreidingsleerstof
 • Schrijven (Karakter)
  • lettervorming- en verbinding
  • hoofdletters                   

 

Wiskunde (methode De Wiskanjers)

 • Getallen
  uitbreiding van de getallenlijn + bewerkingen (+ en –) t.e.m. 100.
  maal- en deeltafels worden gelijktijdig aangeleerd voor de paasvakantie; inoefening in het derde trimester (tafeldiploma)
 • Meten: liter, halve liter, dl, cl meter, halve meter, cm, kg, halve kg, 100g, uur, half uur, kwart voor, kwart over
 • Meetkunde : soorten lijnen, soorten hoeken, vlakke figuren, evenwijdige en loodrechte lijnen, kijklijnen en schaduwbeelden, spiegelingen en symmetrie
 • Toepassingen : eenvoudige vraagstukken over de leerstof van getallen, metend rekenen en meetkunde.

 

Wereldoriëntatie (methode Mundo)

Actuele thema’s vertrekkend vanuit de leefwereld van het kind.
Kennis & vaardigheden (techniek)

 

Muvo (Muzische vorming)

Plezierbeleving aan volgende domeinen: beeld, drama, muziek, beweging, media, taalinitiatie Frans.

 

Leren leren : agenda correct invullen + W.O.-lessen leren plannen (toetsenwijzer)

 

Projecten & activiteiten

 • Pesten
 • Herfst/lente: wandeling + ‘t Schapenhof
 • Winterwandeling Asterweg
 • Cultuur: MOOOV (film) + theater 
 • Gezonde voeding: appelboer / bezoek molen / bezoek bakker