Print

5e leerjaar

 

Aandachtspunten in de klas

 • Leren leren integreren in verschillende vakken
 • Gebruik agenda
 • Zelfstandig werken
 • Op een positieve/fijne manier omgaan met elkaar

 

Leervakken, methodes, werkvormen

 

Taal  

 • Eigen materiaal
 • spelling (Tijd voor Taal)  woordpakketten

 

Wiskunde (methode De Wiskanjers)

Lln. met problemen krijgen meer individuele begeleiding in een rekengroepje.

 

Wereldoriëntatie

eigen projecten (met een doorschuifsysteem)

 

Muvo (Muzische vorming)

 • knutselen met verschillende materialen en allerlei technieken
 • drama, zang, beweging, media, beeld

 

Frans (methode Eventail-junior: En action)

 • gedifferentieerd werken  
 • geïntegreerd in de andere vakken

 

Projecten & speciale activiteiten

 • Pesten
 • Boeken: bezoek aan (Standaard Boekhandel), Boekenbeurs Antwerpen, boekbesprekingen
 • Seksuele voorlichting
 • Studiereis naar Antwerpen (+ Technopolis) / Brussel: om het jaar samen met het zesde leerjaar
 • Musica klassen en zeeklassen: om het jaar samen met het zesde leerjaar
 • Tussendoortjes: rustmomentjes, team talento, energizers,....
 • Verkeerspark/SAP: lessen door wijkagent gegeven
 • Gehandicaptensport
 • Talenten-beroepen: studiekeuze, bedrijfsbezoek