Print

3e leerjaar

 

Aandachtspunten in de klas

Beginnend ‘leren leren’: a.h.v. toetswijzer onderscheid maken tussen ‘kennen’ en ‘kunnen’.
Zelfevaluatie: de leerlingen worden zelfstandiger en kritischer.
‘Samen’werken is een sociale vaardigheid: veel partner- en groepswerk.

 

Leervakken, methodes, werkvormen

 

Taal  (Methode Taalsignaal Anders)

 • Lezen
  Verschillende leesvormen komen aan bod: technisch en begrijpend lezen, groepslezen, …
  3x per week lezen: 2x technisch lezen en 1x leestraining
 • Taalbeschouwing / spelling (Tijd voor Taal)
 • Spellingsmoeilijkheden in woordpakketten + controledictees

 

Wiskunde (methode De Wiskanjers)

 • Getallen
  Getallen tot 1000
 • Cijferen (+, - , x, : )
 • Meten: klok lezen tot op 1 min., de euro, gewichten, lengte- en inhoudsmaten
 • Meetkunde: rechten, hoeken, figuren, werken met de geodriehoek, …

 

Wereldoriëntatie (Mundo)

De thema’s van W.O. sluiten aan bij de belangstellingswereld van de kinderen; we proberen in te gaan op de prikkels die ze daarbij krijgen en trachten zo antwoorden te vinden op hun vragen en nieuwsgierigheid. Daarbij maken we ook de nodige leeruitstappen.

 

Muvo (Muzische vorming)

Plezierbeleving aan volgende domeinen: beeld, drama, muziek, beweging, media + handwerk (haken), taalinitiatie Frans.

 

WIDZEN

Werken, Individueel, Differentiatie, Zelfstandig, Eigen Niveau.
Leerlingen oefenen de leerstof zelfstandig in op eigen niveau en tempo. Zo heeft de leerkracht de mogelijkheid om hulp te bieden en bij te staan waar het nodig is.

 

Projecten & activiteiten

 

 • Pesten: thema Welkom:’preventief werken aan pestgedrag’
              ‘Gemengde gevoelens’
 • Thema Kunst: met  museumbezoek
 • Thema Water: bezoek aan Hidrodoe
 • Thema Vroeger en nu: met bezoek aan het Heemkundig Museum
 • Thema’s  herfst – lente: herfstwandeling met gids
 • Cultuur: filmfestival MOOOV / Pennenzakkenrock/Toneel
 • Ruimte: ‘In de buurt’ verkenning eigen dorp