Print

4e leerjaar

Aandachtspunten in de klas

 • Zelfstandig en samen leren werken
 • Agenda juist leren gebruiken
 • Zelfcorrectie met behulp van een verbetersleutel
 • Aandacht en respect hebben voor elkaar

 

Leervakken, methodes, werkvormen

 

Taal (methode Taalsignaal Anders)

 • Spelling: (methode Tijd voor Taal) woordpakketten en werkwoorden in de tegenwoordige tijd
 • Stellen
 • Begrijpend lezen: hoofdfiguur, schema’s maken, tekstsoorten, …
 • Taalbeschouwing: persoonsvorm, onderwerp, tegenwoordige en verleden tijd
 • Woordenschat: uitdrukkingen, woordsoorten; …

 

Wiskunde (methode De Wiskanjers)

 • Getallen
  Getallen tot 100 000
  Decimale getallen
 • Metend rekenen
  Oppervlaktematen
  Leren werken met passer, geodriehoek en zakrekenmachine
 • Wekelijkse herhalingen

 

Wereldoriëntatie (Methode Mundo)

Op een geïnteresseerde manier thema's uit het dagelijkse leven behandelen.

 

Frans (methode Eventail-Junior: En action)

Vier thema's: spreken, luisteren en schrijven

 

Muvo (Muzische vorming)

Beeld, drama, muziek, media, beweging

 

Widzen (hoekenwerk) en contractwerk

 • Leerlingen oefenen de leerstof zelfstandig in op eigen niveau en tempo
 • Verschillende vakken komen aan bod

 

Leren leren

 • Toetsenwijzer leren gebruiken
 • Leerblad maken: schema’s, belangrijkste woorden,…

 

Projecten &  speciale activiteiten

Leeruitstap: bezoek aan:

 • de brandweerkazerne
 • de Schakel (Sint-Jozef) + fietstocht
 • bos: herfstwandeling
 • gemeentehuis en Rijkevorselse monumenten
 • containerpark
 • monument neergestorte Halifax
 • Sportactiviteit: fietstocht langs wegen, door bossen, spelen …
 • Cultuuractiviteit: 
  filmfestival MOOOV
  Pennenzakkenrock
  toneel
  museumbezoek