Print

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief week van 20 januari

Beste ouders,

Het tweede trimester is nu wel helemaal goed op dreef! De kinderen leerden al veel nieuwe dingen, de molen is terug op gang.
Donderdag ontvingen we heel veel grootouders. Het was een fijn en vrolijk feest! De kinderen lieten hun beste kantje zien, de grootouders glunderden. Dank aan de helpende handen om dit ook weer praktisch mogelijk te maken.
We controleerden de eerste week ook het dragen van het fluohesje. We zijn er bijna hé aan die 100% fluo, maar jammer genoeg nog steeds niet helemaal. Sporen jullie thuis ook nog eens jullie kinderen aan?
Rond de fluohesjes doen we nog een extra actie, u vindt de nodige info op de losse brief bij  deze nieuwsbrief!
Tem di 21/1 kunnen jullie nog inschrijven voor de winterwandeling van ons oudercomité, ik kom jullie daar graag tegen!
Woensdag 22/1 hebben de kinderen geen school, wij gaan dan met ons team de nieuwe taalmethode evalueren en komende acties en evenementen plannen!

Juffrouw Katleen

 

Maandag 20/1:     VM: Verkeerspark 6de lj
Dinsdag 21/1:     Laatste dag voorinschrijving winterwandeling
Woensdag 22/1:     Pedagogische studiedag voor de leerkrachten, GEEN school voor de leerlingen
Zaterdag 25/1:     Winterwandeling oudercomité

 

Even vooruitblikken !
Zondag 15 maart 2020: ontbijt op bed
Zaterdag 28 maart 2020: fuif van ons oudercomité, met in de namiddag kinderfuif

 

EERSTE LEERJAAR
Ondertussen kennen we al de meeste letters; knap toch ! We lezen al hele verhalen en daar zijn we best fier op ! We werken in boekje 5, thema feest. Stilaan krijgen we langere en moeilijkere woordjes …. Deze weken zijn dit woorden zoals kijk + t = kijkt, de ‘ch’ van lach, ei, de ‘au’ van pauw. We lezen ook een verhaal van koen en zijn mam. Die zijn in de war, want ik ben ik maar jij ook, hoe kan dat? Daarna komt er een verhaal over mol. Mol is sip. Hij heeft zin in pap en koek, in ham en kaas, in peer en veel sap, maar zijn voer is op en hij moet zijn hol uit. Dat wil mol niet. Dat maakt hem moe. Hij wil wel lui zijn, maar niet moe. Hij bedenkt een plannetje. Benieuwd!?
We zijn ook gestart in een nieuw boek voor spelling. Daar oefenen we gedurende een week een bepaalde moeilijkheid. We kregen al woorden als rat, ren, wil, hol, kus (korte klank) en nu hebben we woorden zoals al, of, je, me, het (doffe e) en woorden als juf, tof, zus, was (woorden die eindigen op f of s).
Nog iets nieuws dit trimester is niveaulezen. We lezen 2x per week (op maandag en vrijdag) in kleine groepjes  samen met een mama, papa, oma, opa, … We krijgen zo heel veel leesbeurten tijdens dit half uurtje.
Voor wiskunde zijn aan cijfer 10. We schrijven dit netjes, vergelijken dit met andere hoeveelheden, maken optellingen en aftrekkingen, splitsen tot 10, … Enkele andere dingen zijn werken met het kilogram, het uur, de matrix en ruimtefiguren.
Tijdens de lessen w.o. werken we rond water. Wist je dat water heel leuk kan zijn? (bv. in het zwembad wanneer het warm is)
Maar wist je ook dat water soms onze vijand is? (bv. bij overstromingen)
Wij zwemmen opnieuw op woensdag 29 januari.

TWEEDE LEERJAAR
Nu de tafel van 8 werd aangeleerd, oefenen we ALLE tafels nog een keer. We herhalen ze in de klas, maar ook thuis moeten ze dagelijks grondig geoefend worden (tafelkaart). Eén van de komende weken volgt er beslist een oefentoets…. We maken ook een toets van meetkunde (soorten hoeken- vierkant en rechthoek) en herhalen in de les de optellingen en de aftrekkingen (TE-/+ TE zonder brug) zodat we stap voor stap de juiste oplossing vinden. (voorbereiding toets). In de lessen van taal leerden we tal van proefjes kennen en leerden we wat een beproeving en een experiment is. Wat zijn dit veel moeilijke woorden! We lazen ook al heel wat recepten (benodigdheden, boodschappenlijstje en stappenplan). We gaan hier nog eventjes mee door… Er staat ook een toets van begrijpend lezen op het programma. Wees niet te snel: zoek in de tekst naar de juiste antwoorden! Deze weken maken we ook kennis met een nieuwe familie van hoofdletters (N en M), bespreken we welke leestekens we achter een zin schrijven (.-?- !) en bekijken we in de lessen van spelling de woorden met -ng(t) en -nk(t) en woorden met au/ou. Dit is niet zo eenvoudig. Gelukkig bestaan er geheugensteuntjes (nk-zin en AU-lied) om deze regeltjes te kunnen onthouden. In de lessen W.O. bekijken we enkele materialen die nodig zijn om een beroep uit te oefenen en bespreken we hoe belangrijk veiligheid is. En weten jullie al waarom een mens moet werken? Wat gebeurt er als je niet (meer) kan werken? Op het einde van de tweede week sluiten we het thema af. De W.O.-toets volgt ergens begin februari (wordt in agenda genoteerd) Je merkt het … de komende weken zijn weer goed gevuld. (Leuk dat de kinderen op woensdag 22 januari even kunnen uitblazen!)

DERDE LEERJAAR
Wat vliegt de tijd toch! We zijn weeral in het tweede deel van januari beland. Er staan allerlei leuke en spannende lessen  op het programma. We gaan heel veel cijferen (de optelling). Leuk toch? Verder werken we rond omtrek, loodlijnen en evenwijdige lijnen en lossen we moeilijke delingen op in stapjes. 
Ons taalthema van 'Jong en oud' zit erop. En ja, er is geen ontkomen aan... na wat herhaling staan er enkele toets te wachten: begrijpend lezen, spelling en taaldenken. Geen paniek, dat komt wel goed! Daarna starten we met het thema 'Pas op!' In deze teksten en oefeningen gaat het over gevaren en hun gevolg (Als...dan...), werken we met stappenplannen en maken we kennis met werkwoorden en verkleinwoorden als eitje, raampje en balletje.
Geschiedenis (= wat vroeger was) is boeiend. Daarvan vinden we ook in Rijkevorsel nog enkele bewijzen terug. We zoeken op, lezen erover, praten erover, situeren dat op kaart en maken taken in ons werkkatern. En alsof dat nog niet genoeg is staat er in de initiatielessen Frans nog een aap onder de douche ook!! 

VIERDE LEERJAAR
Op maandag herhalen we de spellingmoeilijkheden van thema 4, daar volgt op dinsdag de toets van.
We leren instructies opvolgen maar ook zelf opstellen. Verder oefenen we het verschil tussen samenstellingen en afleidingen.
Tijdens de wiskundelessen gaan we leren rekenen met kommagetallen, best wel moeilijk zo’n lange getallen.
Voor w.o. herhalen we eerst het thema over energie en memoriseren we de betekenis van de nieuwe woorden uit dit thema. Vrijdag maken we een toets.
Hoe nemen we op een correcte manier de bus en hoe stappen we op een juiste, veilige manier uit leren we in onze vijfde stap van verkeer.
Op woensdag komen enkel de leerkrachten naar school.
In de week van 27 januari blijven we oefenen op verenkelen en verdubbelen want velen struikelen hier nog over, vooral in lange woorden.
We vervoegen de werkwoorden in tegenwoordige tijd en gebruiken daarbij ons schema.
Over de gebeurtenissen met Antonio maken we een vormgedicht.
Om woorden nog sneller in een woordenboek te kunnen opzoeken, gebruiken we enkele trucjes.
We gaan oppervlaktes berekenen , niet enkele van een vierkant en een rechthoek maar ook van moeilijkere veelhoeken.
Verder leren we nog wat binnenweggetjes om snel uit het hoofd te rekenen en tekenen we correct diagonalen en evenwijdige.
Hoe is ons land ontstaan, welke zijn enkele vreemde heersers, hoe heten al onze koning en wat hebben ze verwezenlijkt… dit en nog veel meer behandelen we in ons nieuwe thema van w.o.

VIJFDE LEERJAAR
De volgende twee weken zijn al de laatste van januari, amai, wat gaat het snel!
We werken in de eerste week de lessen van wiskunde van blok 4 af, de week erna zijn de toetsen gepland. Kijk goed in het agenda wanneer we welke toets doen. Voor taal werken we ook thema 4 af, maar dit zal pas klaar zijn na de tweede week. De week daarop zullen het daar dan toetsen van zijn.
Bij Frans leren we nieuwe woorden van U10, de tweede week maken we daar op donderdag en vrijdag de toetsen van. Voor W.O. werken we nog steeds in onze eigen klas.
Deze week vrijdag (24/01/20) hebben we fietsvaardigheden, we komen dus allemaal met de fiets naar school.
Voor de rest gaat alles zijn gewone gangetje, buiten het feit dat het nu woensdag (22/01/20) geen school is. Juffen en meesters moeten wel naar school.

ZESDE LEERJAAR
De weken zitten weer goed vol gepropt. Maandag bezoeken het verkeerspark in Hoogstraten en komen dus met de fiets naar school. Deze dag maken wij ook de toets van taaldenken en starten we een nieuw unité van Frans: Un chien malheureux. Dinsdag staat de toets van luisteren gepland. Op woensdag kunnen we een dagje uitrusten, maar we kunnen deze dag ook goed gebruiken om de toets getallen van wiskunde voor te bereiden, want deze doen we op donderdag. De juffen en meesters komen die dag wel naar school, want het is pedagogische studiedag. Vrijdag maken we de overhoring van Frans.
Maandag 27/01 staan er 2 toetsen van wiskunde op het programma: Logisch denken en meetkunde. Zodat we dinsdag blok 4 kunnen afsluiten met de toets van metend rekenen. Vrijdag sluiten we ook unité 27 af met een toets.

ZORG
Enkele sprokkels, onder begeleiding van een leerkracht of een leesouders,
- Eind januari starten we in het eerste leerjaar met het niveaulezen. In groepjes van 2 of 3 kinderen wordt er 2 keer 25 minuten per week gelezen, dit onder begeleiding van een leerkracht of een leesouder . Kinderen krijgen leesmateriaal op hun niveau, dus de teksten van het ene groepje kunnen moeilijker/makkelijker zijn dan de teksten van een ander groepje.
- Ook is er binnenkort de poëzieweek (van 30/01 t/m 05/02). We gaan hiermee in de klassen ook aan de slag. Allerlei activiteiten worden voorzien. Het is de bedoeling dat jullie binnen 2 weken zelfgeschreven gedichten van de kinderen kunnen lezen. Die gedichten worden dan  her en der in onze school opgehangen . We zijn benieuwd naar de resultaten.
- Ben Correct komt in de loop van volgende week normaal ook op bezoek (als er geen belet is ;-) ).
- Voor de leerkrachten wordt het ook spannend. Binnenkort starten we in onze school met een nieuw leerlingenvolgsysteem. Dit is eigenlijk een grote opslagplaats van al de dossiers/info/aanpassingen…. van onze kinderen. Eerst moeten we natuurlijk het nieuwe systeem onder de knie krijgen en dat vereist, ook van de juffen en meesters, studeertijd.

ROOMS - KATHOLIEKE GODSDIENST
1e lj: Water is zeer kostbaar, ook al vinden we het overal. We gaan op onderzoek waar we allemaal water tegenkomen en bekijken waar je ergens in de Bijbel ook water tegenkomt. Water kan heel veel verschillende dingen betekenen!
2e lj: Laatst deden we enkele proefjes waarbij we elkaar moesten dragen. Je hebt niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk dragen. Hoe droeg Jezus andere mensen en hoe moeten wij dat doen? Er zijn enkele mensen die ook laten zien hebben hoe je dit moet doen! We leren hen beter kennen.
Vergeten jullie niet dat het op 9 februari om 11u naamopgave is in de Kerk? Alle kinderen die hun eerste communie doen worden hier verwacht. In de klas tekenden we alvast een zaklampje dat jullie daar op mogen hangen. Ik zorg ervoor dat deze aanwezig zullen zijn!
3e lj: Verdriet... iets waar we allemaal wel mee geconfronteerd worden in het leven, meerdere keren en op verschillende manieren misschien. Hee herkennen we het bij elkaar? Hoe gaan we er mee om? Hoe kunnen we helpen om het te begrijpen? Hoe kunnen we troost bieden? Ook hier zijn enkele goede Jezusverhalen over....we volgen zijn voorbeeld....
4e lj: Weten jullie nog wat een symbool is? Deze weken werken we de lessen rond symbolen af. Vergeet niet dat jullie een taak kregen voor dit thema waarvoor jullie thuis een beetje voorbereidingswerk hebben. Breng zeker het ingevulde blad mee en een afbeelding van je symbool of het symbool zelf!
5de en 6de lj: 'I have a dream...' was in 1963 dé uitspraak die nog velen is bijgebleven. En wie heeft er nu geen dromen? Jammer genoeg komen niet al onze dromen uit en worden er enkelen zelfs doorprikt. De wereld is niet altijd en overal even mooi als wij zouden willen. Toch blijven we dromen van een paradijs en doet ook God dat. Misschien kunnen we samen wel zorgen voor zo'n paradijs en moeten we niet alleen dromen maar ook doen!