Print

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief week van 3 juni - 14 juni 2019

Beste ouders,

En zo zijn we in juni beland. We ronden stilaan ons schooljaar af.

Vorige woensdag deden de leerlingen van het zesde leerjaar hun fietsexamen. Ik wil de helpende handen nogmaals hartelijk danken voor hun inzet. Ouders, politie en leerkrachten van de beide scholen zorgden ervoor dat al onze leerlingen geslaagd zijn in de proef.

Deze week mogen onze kinderen van het eerste en tweede leerjaar ook nog op schoolreis. Zij gaan een heerlijke dag in Toverland tegemoet. Fijn dat ons oudercomité, door hun sponsoring, ervoor zorgen dat alle kinderen van de school kunnen genieten van een mooie schoolreis.

Geniet volgend weekeinde nogmaals van een heerlijk dagje extra. De kinderen en ouders die hun lentefeest vieren, wil ik alvast een fijne en zonnige dag toewensen!

Juffrouw Katleen

Dinsdag 4/6:     * 1ste graad: Schoolreis Toverland (zie brief)
                         * 19.00u: schoolraad
Woensdag 5/6:     Voetbalwedstrijd 6de lj – leerkrachten
                             4de repetitie Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd van 13u30 tot 15u00 in de BS 't Locomotiefje,                                       Karel van Nyenlaan 12 te Beerse.
Donderdag 6/6:     Ben Correct op bezoek
Vrijdag 7/6:     Sportdag derde graad De Mosten (zie brief)
                       VM: juf Katleen M: vergadering
Zaterdag 8/6:     Generale repetitie Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd van 12u30 tot 15u00 in de Warande                                               te Turnhout.
Zondag 9/6:     Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd
                        We verwachten de grote Feestelingen (6de lj.) om 8u00 en de Lentekinderen (2de lj.) om 8u15 in de                                  Warande. Om 9u30 kan het Feest beginnen!
Maandag 10/6:     Pinkstermaandag: geen school
Dinsdag 11/6:     Trefbalwedstrijd 6de lj – leerkrachten
                           VM: juf Katleen M: vergadering
Vrijdag 14/6:     Juf Katleen M: opleidingsdag Brussel

 

EERSTE LEERJAAR
Na dit lange weekend is er op maandag geen zwemmen voor 1A en 1B. Zij gingen op maandag 27 mei al zwemmen. 1C zwemt wel op woensdag 5 juni.
Dinsdag genieten we van een dagje in Nederland. We gaan op schoolreis naar Toverland. Lees de brief nog eens goed door, zorg voor een goed humeur en mooi weer …
Maandag 10 juni genieten we weer van een vrije dag. Het is dan Pinkstermaandag. Vrijdag 14 juni komt 1C met de fiets. Zij oefenen hun fietskunstjes op de speelplaats.
Daarnaast wordt er natuurlijk ook nog wel gewerkt. We werken al onze werkboeken stilletjes aan uit. Tijdens de lessen wiskunde oefenen we de brug + en – over 10 tot 20, we lezen de temperatuur af op de thermometer, betalen onze bestelling in de taverne en kijken of we juist terugkrijgen, we maken nog constructies met blokken, … en gaan alles van dit schooljaar nog even opfrissen, herhalen voor de toetsen.
We schrijven nog enkele moeilijke verbinden (schr-, br-, vr-) en ook ooi, aai, oei, eeuw, ieuw woorden.
We maken taaltoetsen en werken ook in het boekje van Hup en aap met als thema circus.
Tijdens de lessen W.O. bezoeken we pizzeria Mario. We proeven smaken zoet, zuur, zout en kruidig, maken opdrachtjes op de plattegrond, leren belangrijke pictogrammen lezen (toilet, uitgang, de trap nemen, ik heb honger, ….) …
Je ziet het … we weten nog goed wat doen !

TWEEDE LEERJAAR
Nog eens bijna twee volledige (werk)weken … Of toch niet? Vandaag (3/6) gingen we al zwemmen en morgen (4/6) gaan we op schoolreis naar Toverland. Joepie! Toch gaan we ons vanaf woensdag extra goed inzetten voor al de herhalingslessen en voor de toetsen die gemaakt zullen worden. Het laatste woordpakket staat gepland. We werken in de lessen van W.O. thema 8 (In de straat van onze school) af. (toets op donderdag 13/6) en schrijven de hoofdletters Y, C en G. We maken enkele rekentoetsen (getallen en meetkunde) en taaltoetsen (begrijpend lezen, taalschat, luisteren) Op pinkstermaandag blazen we uit zodat we ons in de nieuwe werkweek volledig kunnen concentreren op de voorbereidingen van het grote controledictee (spelling: WP 1-26: toets op dinsdag 18/6). Hierin laten we zien wat we dit hele jaar oefenden… en dat is heel wat. Vergeten jullie ook de tafels niet? Het tafeldiploma komt eraan geslopen… Nog even enkele tips voor de weken die volgen: Zet je megagoed in, neem je tijd om wat te oefenen, maar vergeet ook ZEKER niet te spelen!!! Succes!!!
Vrijdag 14 juni hebben wij nog eens fietsvaardigheden van juf Elien!

DERDE LEERJAAR
De twee volgende weken worden weer heel druk. Tijdens de lessen taal werken we rond het thema ‘ Een lachertje’ en maken we al enkele eindtoetsen.
Voor spelling oefenen we de 2 laatste woordpakketten in. Nadien maken we een groot einddictee. Voor wiskunde maken we blok 7 af en bereiden we ons ook al voor op de eindtoetsen. We oefenen het cijferen goed in en we bouwen constructies met blokken,… En dan maar herhalen en herhalen!! Tegen vrijdag 7/06 is onze boekbespreking af en stellen we ons lievelingsboek voor aan de klas. We blijven ook goed oefenen voor typen. We kennen nu alle letters dus we kunnen alles overtypen! Doen hé!
We verdiepen ons voor WO in het fietswereldje. “Waar mag en moet ik fietsen ?” “Ken ik de verkeersborden voor een fietser?” We starten ook nog een nieuw focusthema voor WO
‘Kok voor een week’ .Er volgt ook nog een toets van verkeer en WO. Een hele boterham maar we hebben 2 weken tijd en we nemen tussendoor zeker ontspanning! Komt allemaal goed!!

VIERDE LEERJAAR
Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van het lange weekend. Nu volgt er een volle en daarna terug een vierdaagse werkweek. Deze week oefenen we WP 20. We horen in deze woorden een doffe e maar schrijven (ig)e: rustig, bezig, machtige…
Op donderdag en vrijdag houden we onze spreekbeurt over een zelfgekozen interessant dier. We zijn erg benieuwd hoe jullie het zullen voorbrengen en wat we van jullie gaan leren!
Bij wiskunde leren we over deelbaarheid, kijklijnen en breuken. We oefenen ook nog eens goed met cijferen. Verder staat er donderdag een toets van Frans mondeling gepland. We herhalen nog eens het laatste thema van W.O.. Ondertussen weten we al prima hoe we de studiewijzer moeten gebruiken. Vrijdag gaan we zwemmen. Dus zwemgerief niet vergeten!
In de week van 10 juni staan er taaltoetsen op het programma. Vrijdag 14 juni maken we onze laatste toets van W.O.. En voor wiskunde letten we nog eens supergoed op want het zijn de laatste lessen voor de toetsen. Ja ja… de tijd vliegt snel, we gebruiken hem wel!

VIJFDE LEERJAAR
De komende weken wordt het erg druk met allerhande toetsen, maar ook met de sportdag in het vooruitzicht. Houd je agenda en de studiewijzer goed in de gaten om te controleren welke toetsen je welke dag hebt. Het is erg belangrijk dat je dit zelf bijhoudt, ook dat is een vorm van ‘leren leren’. Voor wiskunde maken we de lessen van blok 7 af en daarna volgen de toetsen van dit blok. Ook de laatste lessen van taal worden gegeven, zodat de toetsen daarna kunnen volgen. Bij Frans maken we unité 18 deze week af en doen we volgende week unité 19. Ook dit boek geraakt stilaan uit. Voor spelling zijn we ook aan ons laatste woordpakket begonnen. Volgende week dinsdag doen we een groot dictee van alle woorden en werkwoorden die we oefenden in het vijfde leerjaar. Op vrijdag 7 juni komen we met de fiets naar school, zodat we met heel het 5de en 6de leerjaar samen naar de Mosten kunnen fietsen. Smeer die beentjes al maar in!!
Voor de toetsen van de komende periode kan je ook online oefenen: voor Frans en Spelling kan je oefenen op Bingel, voor wiskunde kan je oefenen op Scoodle Play. Veel succes allemaal!

ZESDE LEERJAAR
Jawel, de toetsenweken zijn begonnen. Maandag doen we de toets van taalbeschouwing. Op dinsdag doen we de toets lezen.  De toets van luisteren staat op woensdag op de planning. Maar dat is nog niet alles. Op donderdag doen we ook de eerste toets van blok 7: Getallen en staat de toets van Unité 34 in onze agenda. Op vrijdag hebben we een fijne sportdag gevolgd door een lang weekend. In het lange weekend hebben de kinderen van Zedenleer Feest Vrijzinnige Jeugd. We willen hen alvast veel succes wensen voor de voorstelling!
Na het verlengde weekend gaan we verder met de toetsen van wiskunde. Op dinsdag doen we de toets van meetkunde, woensdag toets metend rekenen en donderdag toets logisch denken. Tijdens de lessen WO herhalen we de leerstof en bekijken we wat jullie juist moeten kennen voor de OVSG-proeven. Ook voor Frans en spelling zitten we in een herhalingsweek.

ORTHODOXE GODSDIENST
1ste  leerjaar 
Christus is Opgestaan!
We vertellen wat we in de kerk gezien hebben; we kunnen de betekenis van ons paasfeest verwoorden; we maken kennis met de kerk tijdens de feestelijke diensten; we voelen de feeststemming aan in de kerk.

3de leerjaar
Wij werken rond het thema: Mozes.
In de woestijn:
Manna en water uit de rots
Mozes en de 10 geboden (God leert ons hoe wij moeten leven: grondregels)
Het gouden kalf - afgoden

We leren dat God voor water en voedsel zorgt. We begrijpen dat hier nogmaals getoond wordt dat God zijn volk niet in de steek laat.
We leren dat de geboden ‘wegwijzers’ zijn voor het leven, dat in de geboden 2 groepen te onderscheiden zijn: de 1ste  groep: daarin wordt de verhouding tot God bepaald. 2de groep: verhoudingen tussen de mensen onderling. Welke regels moeten ze thuis, op school, op andere plaatsen volgen? Waarom zijn regels belangrijk?