Print

10 op 10

Kinderen moeten nog leren om veilig en bewust deel te nemen aan het verkeer. Dit leerproces vraagt tijd en vooral veel oefening in de praktijk. De provincie Antwerpen wil met het 10op10-project scholen van het basisonderwijs stimuleren en ondersteunen bij hun verkeers- en mobiliteitseducatie. 

Samen met de scholen streeft 10op10 drie belangrijke doelen na: 

  • praktijklessen verkeer voor alle kinderen
  • een veilige en vlot bereikbare schoolomgeving
  • een actieve betrokkenheid van de ouders

 

Scholen die instappen bij 10op10 willen verkeer en mobiliteit blijvend op de agenda zetten.

 

Ook De Wegwijzer is een '10 op 10'-school!

Ook onze school is een trotse bezitter van het 'label 10 op 10'!
Het harde werk van de voorbije schooljaren heeft geloond!

We hebben inderdaad niet stilgezeten. Verschillende activiteiten zijn  opgestart rond het thema 'verkeer en mobiliteit', waarbij er aandacht was voor praktijkgerichte verkeerseducatie, veilige schoolomgeving en ouderbetrokkenheid.

Als bestuur de eer opstrijken is ongepast. De vele verkeersinspanningen die de leerlingen, leerkrachten en hun ouders leverden, zijn ons niet ontgaan. Ook de verkeerswerkgroep, de ouderraad en de vele vrijwilligers droegen hun steentje bij. 
We willen jullie daarom allemaal bedanken voor jullie aandeel tijdens de verkeersacties. Hopelijk kunnen we ook dit schooljaar samen met jullie verkeer en mobiliteit op de agenda zetten.

 

Nieuwe fietsrekken label 10op10 !

Als verkeersactieve school hebben we dankzij de subsidies van label 10op10 een deel van onze fietsstalling kunnen vernieuwen. Deze fietsklemmen beantwoorden aan de veiligheidsnormen en bieden meer ruimte voor elke fiets.


 

 

Ben je geïnteresseerd om ons verkeersteam te versterken of een helpende hand uit te steken, neem gerust contact op met de school!