Print

The masked teacher - week 1

We zijn op school gestart met The Masked Teacher. Volgende 7 weken zullen verschillende leerkrachten jullie proberen te misleiden met een verklede act. Kunnen jullie raden wie achter het masker zit?
Ook de klassen deden een gemaskerd dansje, dit ter vervanging van het schoolfeest dat dit jaar niet kan plaats vinden. Zij worden op het einde van hun filmpje telkens ontmaskerd.
Filmpje leerkrachten week 1
Filmpje klas 1 week 1
Filmpje klas 2 week 1