Print

Muziek

Er zit meer in een liedje dan je denkt … daar zit muziek in … dat klinkt als muziek in de oren ... Muziek is overal en eigenlijk is iedereen een beetje muzikaal. Daarom is het heel belangrijk dat leerlingen in het basisonderwijs zoveel mogelijk de kans krijgen om deze muzikaliteit maximaal te ontwikkelen. Deze kans willen we bieden tijdens de lessen muziek, waar gewerkt wordt rond exploreren en experimenteren en waar de woorden ‘doen’ en ‘genieten’ centraal staan.  

We werken rond zes kerndoelen nl.:

stemvorming,
liederen zingen,
muziek begeleiden,
muziek vastleggen,
spelen met instrumenten
muziek beluisteren.

Naast musiceren in de klas bij de klasleerkracht willen we, tijdens de aparte lessen muziek op onze school, stemvorming, musiceren en componeren wat extra in de verf zetten. We zorgen voor een zo gevarieerd mogelijk aanbod zodat de leerlingen van alles kunnen proeven en ervaren.

Onze school beschikt over een groot aanbod instrumenten: orff instrumenten, klein en groot ritmisch slagwerk en boomwackers, die de laatste jaren niet meer weg te denken zijn uit de muziekles. Liederen en speelstukken worden steeds voorzien van gepaste pianobegeleiding.

Er wordt vaak gewerkt met coöperatieve werkvormen, een structuur waarin er veel ruimte is voor interactie en eigen inbreng van de leerlingen. Bij coöperatief leren in muziek beginnen we met individueel werken en bouwen dan stapsgewijs op naar een combinatie van twee- en viertallen.

Dat zingen en musiceren leuk is, wisten we al maar wisten jullie ook dat het tal van andere voordelen heeft? Muzikale opvoeding stimuleert de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling. Het spelen op instrumenten en bewegen op muziek is goed voor de motorische vaardigheden. De creativiteit wordt gestimuleerd, de muzikale voorkeur krijgt vorm en ook op sociaal vlak leren we heel wat bij.  

Daarnaast heeft muziek maken en beluisteren ook een positief effect op de taalvaardigheidsontwikkeling; teksten lezen van liedjes, nieuwe woorden verwerken, zelf teksten schrijven of aanpassen.

Tenslotte zijn er nog tal van gunstige effecten op cognitief vlak. Want recent onderzoek toont aan dat musiceren het leggen van verbindingen in de hersenen stimuleert en dat het beluisteren van muziek bijdraagt aan het concentratievermogen en de luistervaardigheid van de leerling.

Kortom muziek telt. Zeker in het onderwijs! Want naast doen en genieten staan leren en groeien centraal tijdens de muzieklessen.