Print

Nieuwsbrief

De week van 12 november 2018

 

Beste ouders,

Donderdag brengt Ben Correct nog eens een bezoekje aan onze kinderen. Zoals gewoonlijk heeft hij dan een nieuwe opdracht bij. Weer eentje om goed te onthouden!

Gisteren herdachten we de Wapenstilstand in heel België, maar voor ons vooral in Rijkevorsel. Dankjewel aan de leerlingen die hieraan meewerkten.

De week die komt, brengen alle klassen een bezoekje aan de bibliotheek. Hoe kunnen we anders beter kinderen motiveren om te lezen en zo ‘leesgoesting’ kweken? Met een prachtige bib, bijna naast de school kunnen we dit zeker niet nalaten.

De leesbingo (zie brief) begint ook vandaag. Ik ben benieuwd naar de verhalen en foto’s rond deze actie!

Noteren jullie ook dinsdag 27 november in jullie agenda? Dan houdt de school een ‘Rode Neuzenmarktje’. Van 18.00u tot 21.00u kan u ons gezellig marktje bezoeken, waar hapjes, drankjes, knutselwerkjes verkocht worden. Bovendien vinden er ook 3 leuke optredens plaats. Het marktje vindt plaats op onze speelplaats en alle opbrengsten gaan uiteraard naar de actie Rode Neuzendag!

Juffrouw Katleen

Maandag 12/11:     Start van de leesbingo
Dinsdag  13/11:     Een peer voor elk kind in het kader van ‘Oog voor lekkers’
Donderdag 15/11:     NM: dansen in het Giels Bos 6A
                                 Ben Correct

 

Vrijdag spelen we tijdens de lange middagspeeltijd muziek op de speelplaats. Wie wil, mag daarvoor een cd’tje meebrengen. Let wel! De muziek moet passen voor het 1ste tem het 6de leerjaar!

 

Ben Correct zegt:
Iedereen is welkom, iedereen hoort erbij!!!

 

DIRECTIE
Juf Katleen is woensdag 14/11 niet aanwezig op school, wegens directiecursus in Brussel. Dinsdag vergadert ze na de school met de leerkrachten van het kernteam, ter voorbereiding van de personeelsvergadering.

EERSTE LEERJAAR
We leren kleine reus Puk kennen. Kleine reus doet de dag van ons verhaal een dutje in het bos.  In tussentijd komt de boze heks langs in het dorp van de reuzen. Zij tovert elke reus om in een piepklein mannetje. Zal Puk het tij kunnen keren?
We hebben de sommetjes tot 6 al heel veel geoefend. Tijd om een stapje vooruit te zetten! Deze week leren we werken met 7!
We staan stil bij alle feesten die er aan komen. Van Sint naar Kerst naar Nieuwjaar... 

TWEEDE LEERJAAR
Er staat weer heel wat op het programma. In de lessen wiskunde leren we de tafel van 10. Gelukkig is deze al een beetje gekend en niet zo moeilijk. We herhalen ook de getallen tot 100 (correct lezen en schrijven) en hun plaats op het 100-veld (dit kan je oefenen op yurls: zie stappenplan) nog een keer. We besteden ook aandacht aan de moeilijke optellingen en aftrekkingen. (Binnenkort volgt er alweer een toets van getallen.) Deze week wordt ook het tweede thema van W.O. meegegeven in de boekentas. Dit lezen we thuis nog enkele keren goed door, zodat we op dinsdag 20 november een goede toets maken. Ondertussen beginnen wij aan thema 3: “Licht aan, licht uit” (donker en licht).Tijdens de lessen spelling leren we woorden met “eeuw en ieuw” schrijven. Dankzij het spellied onthouden we het regeltje goed. Deze week gaan we ook met de klas naar de bib om leesboeken te kiezen (leesweek met leuke leesopdrachten). In de les “schrijven” leren we onze eerste hoofdletter: de hoofletter “I”. Pff ... wat wordt er weer hard gewerkt in het 2de leerjaar!

DERDE LEERJAAR
Deze week proberen we een nieuwe taalmethode uit. 'Talent' ziet er erg leuk uit! Spannend! Eh... 'Wat zou je doen als je rijk was?'...tja, euh, daar gaan we het over hebben dus. Lezen, luisteren, spreken, schrijven, spelling....ons hoofd zal er in ieder geval wél rijker van worden!!! Ons wiskundeprogramma zit vol met hoofdrekenen deze week. 
1000 - 3      946 - 8       410 - 30      681 - 90      430 - 270
Het wordt al behoorlijk moeilijk. We doen dat in stappen!! Verder doen we nog de toetsen meetkunde en metend rekenen van blok 2 en leren we loodrechten tekenen.
In ons W.O. thema duiken we 100 jaar terug in de tijd. We brengen een boeiend bezoek aan een oud klasje van toen en volgen Jef in zijn schoolverhaal, 100 jaar geleden. 

VIERDE LEERJAAR
Deze week staat alweer in het teken van toetsen.
Dinsdag en donderdag hebben we toetsen wiskunde. De leerstof van de toets wordt in de klas herhaald, de oefeningen waarbij een oogje staat zijn oefenstof voor thuis. De toetsenwijzer kregen we vorige vrijdag mee.
De taallessen staan in het teken van het controledictee. Dit is een dictee dat de beheersing van de moeilijkheden van de afgelopen woordpakketten toetst. In de klas werken we drie dagen tijdens de taallessen aan de voorbereiding hiervan.
Op vrijdag maken we een langer opstelletje.
Ook tijdens de w.o.lessen oefenen we deze week elke les voor de toets van vrijdag. Zo leren we geleidelijk aan hoe we w.o. moeten studeren.
We doen ook nog een aantal proefjes in groep met een doorschuifsysteem.

VIJFDE LEERJAAR
Deze week heeft 5B een andere juf, Juf Esther komt 2 weken stage doen. Voor wiskunde beginnen we al in ons derde boek, het gaat toch zo snel vooruit! Tijdens Frans maken we oefeningen van U8 en doen we de lesoverhoring en de toets op het einde van de week. Bij W.O. wisselen de klassen van het 5de van leerkracht; 5A leert wat meer over de landschappen en het reliëf en 5B kent op het einde van de week de kinderrechten. Op vrijdag hebben we fietsvaardigheden, dus we komen met onze fiets en de helm naar school.

ZESDE LEERJAAR
In de tweede week na de vakantie starten we tijdens de lessen Frans een Révision. We herhalen de woordjes van de eerste vier unités nogmaals en maken er enkele overhoringen van. Kijk goed in je agenda zodat je weet wanneer de overhoringen zijn! Toch belangrijk dat we de woordjes steeds goed studeren. Bij wiskunde werken we deze week aan de oppervlakte van vierhoeken en veelhoeken, formules die we goed moeten kennen. De lessen  taal gaan gewoon z'n verdere gangetje en tijdens de lessen W.O. werken we verder aan het thema "Verandering". De leerlingen van 6A gaan donderdag naar het Giels Bos om er te gaan rolstoeldansen.

ZORG
Deze week worden welbevinden, betrokkenheid en competenties afgenomen van de leerlingen van de bovenbouw (4e, 5e en 6e leerjaar). Zo peilen we naar het welbevinden op onze school.
We vinden het enorm belangrijk dat kinderen zich goed voelen op onze school. Ben Correct, ons peper - en zouthuisje, gesprekjes in de klas, kindcontacten, de kinderen meer verantwoordelijkheid geven door peter - en meterschap, zelf naar boven komen in stilte, ons kindercomité. Allemaal dingen die we doen om onze kinderen sterker en sociaal vaardiger te maken. Dit zijn immers vaardigheden die ze hun hele leven nodig hebben.

KRIEBELNIEUWS
Deze week werd er in de klassen gekriebeld. In twee klassen werden luizen en/of neten gevonden. De ouders werden op de hoogte gebracht. We merken dat, als er zich een luizenprobleem stelt, ouders erg snel reageren en direct maatregelen nemen. Dankjewel daarvoor! Enkel zo kunnen we de luizen voor blijven.

Mochten er nog ouders of grootouders zich kunnen vrijmaken op volgende data (9/1, 13/3, 24/4 en 5/6) om te helpen kriebelen dan mogen jullie altijd contact opnemen met onze school of met juf Sabine (0472/86.89.39). Samen gaan we voor een kriebelvrije school!

KATHOLIEKE GODSDIENST
2e lj: Op 9 november is de week van de pleegzorg begonnen. Omdat niet ieder kind het geluk heeft zich bij zijn/haar eigen gezin thuis te voelen, willen we hier toch even bij stil staan. We komen te weten wat ‘jezelf thuis voelen’ betekent en hoe pleegzorg werkt.

3e lj: Iedereen heeft wel eens behoefte aan wat rust, wat stilte om zich heen. Waar vinden we dat nog? Hoe kunnen  we weer tot rust komen in dezen toch wel drukke wereld? Een momentje om te bezinnen.....

4e lj: Deze week werken we verder met het thema conflicten. We komen te weten wat de oorzaak en het gevolg kan zijn en hoe we hier het beste op reageren. Let dus allemaal zeker goed op!

5e lj: We werken nog verder samen met de leerlingen die zedenleer volgen. De vogels die vorige week aan bod kwamen, worden nog verder uit gewerkt en we starten met het knutselen voor de Rodeneuzenmarkt. Denken jullie zeker nog aan het melkkarton? Spoel dit zeker goed uit en laat het even met de dop eraf drogen!

6e lj: Vorige week startten we met het thema vuur. Hier gaan we deze week nog mee verder. We komen te weten wat vuur te maken heeft met onder andere Wapenstilstand. Ook zullen we het hebben over welke betekenis vuur in verschillende culturen kan hebben.