Print

Nieuwsbrief

De week van 14 mei 2018

Beste ouders

Een dikke proficiat aan onze leerlingen en hun ouders die zaterdag hun Lentefeest of Feest van de Vrijzinnige Jeugd gevierd hebben! Zij hebben dat schitterend gedaan!

Vorige week woensdag hebben we onze 9de verkeersactieve dag gehouden. Het was een zeer geslaagde, actieve en zonnige dag! Dankjewel aan alle helpende handen en in het bijzonder aan onze verkeersouders! Zij hebben heel wat voorbereidend werk gedaan en alle groepjes van de derde graad begeleid voor het fietsparcours! Samen maken wij school en werken we aan de verkeersvaardigheden van onze kinderen.

Dinsdag worden de Eurofittesten van onze leerlingen van het vierde en zesde leerjaar afgenomen. We zijn benieuwd naar de resultaten!

Van 16 mei tot en met 23 mei is het de week van de opvoeding. Het thema van dit jaar is: ‘Opvoeden is samenspel’. Gewoon even tijd maken om samen een spel te spelen, te lezen, te knutselen, … tijd voor elkaar. Het betekent veel voor elk kind!

Belangrijk:
Infoavond seksuele voorlichting: evaluatieformulier
Graag ingevuld terugbezorgen tegen vrijdag 18 mei.
Inschrijvingsbrief 2018-2019 + keuze levensbeschouwing
Graag deze week nog terugbezorgen.
Vriendjes volgend schooljaar
De leerlingen mogen deze week 4 vriendjes noteren voor de klasverdeling zodat ze zeker bij een vriendje samen in de klas zitten volgend schooljaar.
Fietsexamen 6de leerjaar
woensdag 16 mei: oefenen – woensdag 30 mei: examen
Zitdag CLB: donderdag 17 mei: 13.00 uur – 16.00 uur
Wie graag een afspraak maakt, kan dit via juf Lisa of meester Rud op het nr. 03 340 00 60/61.
Fietsvaardigheden vrijdag 18 mei: 6A-6B Dus met de fiets naar school komen!
maandag 21 mei: Pinkstermaandag! Verlof!

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Leerkrachten en directie

 

Ben Correct zegt:
Niet perfect is ook goed!

 

maandag 14 mei:     SAP (schooladoptieplan) 6de leerjaar thema ‘drugs’
dinsdag 15 mei:     afname Eurofittesten 4de en 6de leerjaar
woensdag 16 mei:     oefenen fietsexamen 6de lj.
                                    NM: mini-handbal in De Valk: 5de en 6de lj.
donderdag 17 mei:     weerbaarheidstraining 5de lj. – 6B en 6C
vrijdag 18 mei:     theatervoorstelling ‘Dromen’: 1ste en 2de lj. op school
                              weerbaarheidstraining: 6A
maandag 21 mei:     VERLOF ! Pinkstermaandag!
woensdag 23 mei:     kriebelen
vrijdag 25 mei:     dodehoektraining
dinsdag 29 mei:     schoolreis eerste en tweede graad
woensdag 30 mei:     fietsexamen
vrijdag 1 juni:     sportdag
zaterdag 9 juni:     schoolfeest

 

KRIEBELNIEUWS
Hartelijk dank aan onze kriebelouders die elke keer weer op post zijn!
Bij de vorige controle was er slechts één klas waar we kriebelbeestjes teruggevonden hebben. De ouders van deze leerlingen hebben een brief met stappenplan voor de behandeling gekregen.
De volgende kriebelbeurt staat gepland op woensdag 23 mei.

DIRECTEUR
Maandag heeft juffrouw Griet overleg met de verkeerswerkgroep. Dinsdag heeft ze directievergadering in Meer over uitbreidingstrajecten. ’s Namiddags heeft ze zorgteamvergadering. Donderdagvoormiddag heeft ze directievergadering met de scholengemeenschap in Merksplas. ’s Namiddags heeft ze samen met het CLB oudercontacten. Ook op vrijdag staan er enkele oudercontacten gepland.

1A-1B-1C
Na de vele vakantiedagen maken we ons nog eens klaar voor een volledige week leerplezier. We komen te weten hoe het afloopt met baas Bink. Zal iemand hem doen lachen?
Voor rekenen oefenen we niet alleen verder het optellen tot 20 met brug, maar proberen we het ook al eens met aftrekken. We leren ook de klok lezen tot op een half uur nauwkeurig.
Bij W.O. beginnen we weer aan een nieuw thema: ‘bij mij thuis’.
Op vrijdag mogen we nog eens genieten van theater op school. Jo De Rijck (bekend van Belgium ‘s Got Talent) komt ons dan vertellen over dromen waarmaken.

2A-2B
Er staat nog eens een volledige werkweek voor de deur. Tijdens de rekenles blijven we de tafels (!) oefenen we proberen de dubbele brug (+ en -) onder de knie te krijgen. Dat is best moeilijk! Tijdens de lessen taal en W.O. staan er verkeerslessen op het programma. We herhalen deze week WP17-21 nog een keertje (gt-cht en de dubbele medeklinker na de korte klank) zodat we op donderdag een groot dictee kunnen doen. (Natuurlijk zijn we de voorgaande WP’s ook nog niet vergeten!!!) Vergeten jullie ook niet dat de toets over de lente op vrijdag 18 mei is gepland? Gelukkig staat er in de namiddag een theaterbezoek op school gepland. Tof!

3A-3B
Deze week maken we op dinsdag en woensdag de wiskundetoetsen van blok 6. Kijk goed op de toetswijzer wat je nog eens moet oefenen en dan zal het wel lukken. En... we starten met cijferend delen, dat heet dan de staartdeling. Spannend!
Met het woordpakket oefenen we nog eens op de eindletters d en g.
'Van zaaien tot oogsten' is de naam van het nieuwe thema van W.O. . Wat moeten we doen om gezonde groenten te kunnen kweken of laten groeien? Welk materiaal hebben we nodig? We nemen letterlijk de proef op de som.
En we starten met handwerk. We haken een lange ketting, goed om onze handvaardigheid te oefenen.

4A-4B
Voor W.O. staan er leuke lessen op het programma. We leren over de natuur, we maken een wandeling langs een berm en we leren dieren en planten herkennen en hoe ze zich voortplanten.
De geplande rondleiding in de bib kan helaas niet doorgaan wegens de verhuis (nieuwe bib). Woensdag komt juf Kaat muziek geven in 4B.
We leren constructies maken, kommagetallen vermenigvuldigen en we gaan kijken wanneer getallen deelbaar zijn door 2,5 en 10.
In de taallessen werken we rond strips en we gaan er zelf ook eentje maken.
Heel wat op het programma dus!

5A-5B
Deze week starten we met juf Antje en juf Linze in onze klas. Ze herhalen samen met ons de leerstof van unité 13 t.e.m. 16. Vrijdag maken we hierover een toets. 5a gaat op woensdag zwemmen en 5b op vrijdag. Juf Antje leert ons nog wat meer over Groenland en juf Linze over 'piekfijn'. Donderdag krijgen we weerbaarheidstraining. Voor wiskunde gaan we leren breuken vermenigvuldigen, optellen en aftrekken, getallenpatronen herkennen en vervolledigen, het stijgingspercentage berekenen, ...

6A-6B-6C
Na een fijne schoolreis, een leerrijke verkeersdag en een verlengd weekend vliegen we er stevig in. Maandag komt de politie (SAP) lesgeven over 'de gevaren van drugs'. Woensdag gaan we oefenen voor het fietsexamen. We doen dit voor de eerste keer helemaal alleen. We werken in de lessen Frans unité 33 verder af en maken er vrijdag een toets van. De lessen taal, wiskunde,... gaan gewoon z'n verdere gangetje. De leerlingen van 6B krijgen nog een laatste week les van juf Eline. Dinsdag maken we een toets van W.O. en de overhoring van Frans.

ZORG
In mei en juni worden er van al de kinderen leesproeven afgenomen. In het eerste leerjaar is dit doormiddel van een individuele test die klassikaal wordt afgenomen en waarbij kinderen het juiste woord (keuze uit 4) bij de prent moeten zoeken. Voor de andere leerjaren is dat een individuele leesproef die wordt afgenomen door de zorgleerkracht. De resultaten worden omgezet naar een AVI-niveau. Aan de hand hiervan kunnen we zien waar de kinderen staan. Als we de resultaten van de vorige jaren bekijken van de kinderen van het zesde leerjaar, kunnen we constateren dat 99% van hen het minimum niveau bereiken als ze onze school verlaten en naar het middelbaar trekken.

Orthodoxe godsdienst
2de leerjaar Christus is verrezen!
Wij werken rond het thema Pasen:
Wij zien dat Jezus trouw blijft aan zijn levenstaak tot in de dood;
Leerlingen begrijpen de totale overgave van Gods liefde; proberen de vraag te beantwoorden ‘ waarom is Jezus voor onze zonden gestorven?’
Wij vertellen over de kruisiging, dood en begrafenis van Jezus, - deze gebeurtenissen omschrijven aan de hand van de gegeven iconen/ afbeeldingen.