Print

Nieuwsbrief

De week van 14 januari 2019

 

 

Beste ouders,

Gisteren zaten velen onder ons gekluisterd aan één of ander scherm om het veldrijden te volgen. Wat fijn voor Rijkevorsel, voor onze school, maar vooral voor hemzelf dat Toon Aerts verdiend won! Bravo, Toon, wij zijn ontzettend fier en dankbaar dat jij, ondanks jouw topprestaties, toch tijd maakt om in onze school verkeersveiligheid te promoten!

Deze week krijgen we bezoek van de grootouders. Dat is een dag, die sommige kinderen erg spannend vinden. We gaan er voor proberen te zorgen dat elk kind zich goed voelt die dag. Ook de kinderen, die door omstandigheden, geen grootouders kunnen ontvangen. We maken er samen een echt feest van!  Grootouders die in de voormiddag inschreven, worden verwacht om 11.00u. Grootouders van de namiddag worden om 13.30u verwacht.

Op zaterdag 26 januari organiseert het oudercomité van onze school haar jaarlijkse winterwandeling. Ook benieuwd naar het verhaal van Flupo op de boerderij? Schrijf dan maar in via het briefje dat jullie meekregen. De dag zelf kan u ook steeds nog inschrijven. Tussen 16.30u en 18.30u kan er vertrokken worden!

Juffrouw Katleen

 

Maandag 14/01:     VM: auteurslezing Bjorn Van den Eynde 5A en 6B
                               juffrouw Katleen: ganse dag cursus Brussel
Dinsdag 15/01:     6de leerjaar: Verkeerspark : fiets meebrengen + helm + fluohesje!!!
                             19u: schoolraad
Donderdag 17/01:     Grootoudersfeest

 

EERSTE LEERJAAR
Volgende week werken we voor het eerst aan een woordpakket! Dat zijn 20 woorden die we die week elke dag inoefenen. Op vrijdag sluiten we het woordpakket telkens af met een heus dictee!
We leren over grote en kleine hoeken: die hele grote zijn best stomp, de kleine zijn dan weer heel scherp. Prik er je vinger niet aan!
In ons leesboek leren we Daan kennen. Hij is met pap in het bos. Daar maakt Daan een hut. Pap heeft daar niet zo veel zin in. 
We werken rond onze lievelingsboeken. 
We leren over water: waar komt het vandaan, waarvoor is het nodig, hoe komt het uit onze kraan...?
Donderdag komen de grootouders langs in onze klas.

TWEEDE LEERJAAR
In de lessen van wiskunde maken we deze week allerlei optellingen en aftrekkingen (door elkaar) van de verschillende types en leren we de tafel van 8. Willen jullie de tafels dagelijks oefenen? Af en toe worden deze onverwacht getoetst (oefentoetsen)! In de lessen van W.O. leren we tal van beroepen beter kennen: Welke mensen komen er allemaal aan te pas wanneer er een huis wordt gebouwd?  We leren in woordpakket 16 de woorden met “au en ou” beter kennen. Dit is niet zo gemakkelijk! (denk aan het AU-liedje van Laura) De hoofdletter “H” staat ook geprogrammeerd. Jaja, we moeten weer hard werken, hoor! Op donderdag laten we aan de grootouders zien wat we allemaal al leerden in het tweede leerjaar. Misschien moeten ze ons wel een beetje helpen! Dat wordt leuk!

DERDE LEERJAAR
Deze week  wordt toch wel een beetje spannend, want onze grootouders komen een kijkje nemen in onze klas.
We gaan een hoekenwerk doen en de grootouders mogen ons daarbij helpen.
Voor spelling oefenen we de woorden van WP 14 in en voor taal maken we thema 9B af. We gaan ook met ons lievelingsboek werken deze week.
Tijdens de lessen wiskunde gaan we ons verder verdiepen in het al cijferend optellen.
Dat lukt al vrij goed hoor. Blijf goed de  tafels oefenen want we gaan ook nog uit ons hoofd vermenigvuldigen.
Voor WO gaan we terug in de tijd en vragen ons af: "Hoe was het nu ook weeral?" We oefenen op de eeuwband en bestuderen foto's van vroeger.
We nemen een kijkje in het verleden van Rijkevorsel. We werken ook met verschillende kalenders.
Voor Frans leren we de delen van ons lichaam met een leuk verhaal over" Un singe dans la douche."
Weerom een drukke ,leerrijke week!!!

VIERDE LEERJAAR
Die kommagetallen toch, zo ingewikkeld allemaal, en wat maken we lange getallen… Deze week oefenen we het optellen en aftrekken met kommagetallen, nog zonder overbrugging.
Verder gaan we oppervlaktes van vlakke figuren berekenen. Sommige formules moeten we wel onthouden.
Deze week staan de taallessen in teken van sprookjes. We lezen, schrijven en spelen hiermee. Ook onze grootouders nemen we mee op sprookjesjacht.
Die oorlogen toch …. We verdiepen ons in de Eerste en de Tweede wereldoorlog en kijken ook welke invloed bv. de Noormannen gehad hebben op ons land. Best spannend allemaal.
Op vrijdag gaan we zwemmen.

VIJFDE LEERJAAR
Deze week en volgende week komt juf Esther weer lesgeven aan de kinderen van 5B. Voor wiskunde werken we verder in blok 4 en voor taal doen we wat begrijpend lezen, opzoeken in het woordenboek en onderwerp en persoonsvorm vinden in een zin. We beginnen tijdens Frans al met unité 11, ook nu blijven we de woordjes goed oefenen zoals we bezig zijn, prima zo! Bij W.O. leren de leerlingen van 5A over hun talenten en in welke beroepen je wat moet kunnen, de leerlingen van 5B krijgen verkeersles. Voor de rest is er deze week niets speciaals gepland, een gewone lesweek is ook wel eens welkom!

ZESDE LEERJAAR
Er staat een drukke week voor de boeg. De leerlingen van 6B gaan, samen met de leerlingen van 5A, naar de schrijver Bjorn Van den Eynde. Dinsdag gaan we met z'n allen naar het verkeerspark in Hoogstraten. We komen dan met de fiets naar school. Donderdag brengen de grootouders een bezoek aan onze school. Dit bereiden we gedurende de week ook voor in de klas. We werken in de lessen Frans unité 27 af zodat we er vrijdag een toets van kunnen maken. Tijdens de lessen W.O. werken we verder rond het thema 'Op stap naar ...'. Ook de ouders krijgen enkele taken voorgeschoteld.  

Kriebelnieuws
Vorige week woensdag werd er gekriebeld door onze kriebelouders. De klassen waar neten en/of luizen werden vastgesteld hebben allemaal een brief gekregen.
De ouders van de betrokken leerlingen werden op de hoogte gebracht en zij hebben allemaal direct actie ondernomen. Dank jullie wel daarvoor!
Enkel zo kunnen we een luizenplaag voor blijven. Samen gaan we voor een luizenvrije school!

ZORG
Juf Kaat is nog een weekje thuis. Haar taken in de zorg worden zo goed mogelijk overgenomen door juf Elien en juf Jolien. Onze zorgwerking werd na de vakantie aangepast aan de noden van de leerlingen. Deze noden werden voor de vakantie besproken op het MDO (leerlingenbesprekingen).
De derde graad ging naar een theaterstuk met als onderwerp “pesten”. Onze kinderen waren best aangedaan door de verhalen van mensen die in hun jeugd werden gepest. Ook wij, als school, voeren een absolute nultolerantie tegen pesten. Onze leerkrachten hanteren tools als kindcontacten, rollenspelen, werken met verhalen, leerlingenraad, theaterstukken, werken aan sociale vaardigheden, … om het onderwerp bespreekbaar te maken, om pesten te voorkomen en onze leerlingen sterker te maken.
Jammer genoeg is niet alles zichtbaar voor ons en vragen we jullie, als ouders, om ons op de hoogte te houden van het welbevinden van jullie kinderen. Wij zijn blij met jullie mails als jullie je zorgen maken. Samen kunnen we gaan voor oplossingen zodat leerlingen bij ons een leuke schooltijd ervaren!