Print

Nieuwsbrief

De week van 17 september 2018

Beste ouders,

De infoavonden zijn achter de rug, iedereen begint nu toch zijn draai te vinden in dit nieuwe, mooie schooljaar.

Het ernstige werk is begonnen! Hoewel we veel oog hebben voor de ontspanning ook natuurlijk, want een gespannen hoofd kan niet helder denken.

Woensdag en vrijdag komen we nog eens met de ganse school samen. Woensdag in het kader van sport@school. We zijn heel benieuwd wie welke sporten gaat voorstellen. Vrijdag allemaal samen strappen.

Laat ons er een fijne week van maken!

Juffrouw Katleen

 

Dinsdag 18 september ‘18:    20.00u open vergadering oudercomité in de refter
Woensdag 19 september ‘18 sport@school :    Kom in de outfit die bij jouw sportclub hoort naar school
                                                                           Terugspeeldag in de kleuterschool
Vrijdag 21 september ‘18:    STRAPDAG

 

Vrijdag spelen we tijdens de lange middagspeeltijd muziek op de speelplaats. Wie wil, mag daarvoor een cd’tje meebrengen. Let wel! De muziek moet passen voor het 1ste tem het 6de leerjaar!

 

Ben Correct zegt:
Iedereen is welkom, iedereen hoort erbij!!!

 

DIRECTEUR

Juffrouw Katleen is vandaag 17 september naar Brussel om een introductiedag te volgen rond de opleiding die ze gaat volgen. Dinsdag in de namiddag komt er iemand van OVSG op vergadering en ’s avonds is het eerste oudercomité daar. Woensdag is het ’s morgens verkeerswerkgroep en na de speeltijd terugspeeldag in de kleuterschool. Ook sport@school op deze woensdag! Daar gaat juffrouw Katleen dan ook eens kijken. Donderdag op school en zorgteam, vrijdag STRAPDAG, heel benieuwd hoe al die kinderen strappen!

ZORG

Elke veertien dagen hebben we, als zorgleerkrachten, een overlegmoment met de klasleerkrachten. Hier worden de kinderen allemaal kort overlopen: zijn er kinderen die nood hebben aan extra ondersteuning, zijn er kinderen die uitbreiding nodig hebben omdat het voor hen te traag gaat, moeten we de ouders uitnodigen voor een overleg, moeten we het CLB inschakelen….? Deze vragen zijn dan aan de orde. We maken hierin afspraken en voeren die uit. Natuurlijk is dit een officieel afgesproken moment maar mocht er in tussentijd zaken gebeuren die dringend zijn, worden die direct besproken en aangepakt. Door deze werking willen we echt kort op de bal spelen en er snel bijzijn mocht er iets verkeerd lopen.

EERSTE LEERJAAR

We hebben weer heel wat te leren deze week. We kennen intussen an, uk en el al. Maar nu leren we ook de oom van deze vriendjes kennen! Oom neemt zijn nichtjes en neefje mee op stap naar de dierentuin. Daar maken ze samen leuke avonturen mee en ... leren wij ook nieuwe woordjes en letters ontdekken.
Ook professor Odette en haar vriendje de letterkever gaan samenverder op stap! Ze zijn nog steeds aan zee op zoek naar nieuwe letterkevervriendjes. Ze zoeken hun vriendjes met de letter ‘u’ en ‘n’. Deze gaan we samen met de professor ook leren schrijven. Als zij de kevers maar kan vinden voor de kevereter dat doet!
De Wiskanjer helpt ons deze week bij het schrijven van de cijfers 0, 1, 2 en 3. Roef de Raaf heeft onze hulp weer nodig om te kijken waar meer of minder is en Tientje Tel wil graag haar vriendjes verdelen over de slaapkamers als ze een nachtje komen logeren. Ik denk dat wij hen daar wel bij kunnen helpen!
Er zijn ook een paar speciale dagen deze week. Op woensdag mogen we ik onze sportoutfit naar school én mogen we nog eens terug gaan spelen in de kleuterschool. Op vrijdag is het strapdag, dan proberen we zoveel mogelijk door te stappen of trappen naar school te komen.

TWEEDE LEERJAAR
Daar gaan we weer! In de les spelling staat het derde woordpakket voor de deur. Tijdens taal en W.O. leren we onze naam, adres en verjaardag juist schrijven, spreken we over de school van vroeger en nu en bekijken we hoe we de omgeving van de school netjes en veilig kunnen houden. We leren de dagen van de week en de maanden van het jaar en bespreken ons lesrooster. In de rekenles besteden we aandacht aan splitsen tot 10 (belangrijk! Speel thuis ook het spel met de kaarten!) en maken we brugoefeningen met + en -, zodat we de week kunnen afsluiten met een grote herhalingsles (groen en blauwe bladzijden in rekenboek). Nadien volgt er natuurlijk een rekentoets…

DERDE LEERJAAR
Voor taal starten we thema 2A "In de buurt".Dit sluit goed aan bij ons WO-thema.We leren over fictie en non -fictie en kunnen van een omschrijving zeggen wie dit gezegd heeft.In WP3 passen we de verenkelingsregel toe( Apen zweven over muren).Tijdens de lessen wiskunde werken we verder met de getallen tot 1000 en herhalen we de geziene leerstof in (weer- en meeroefeningen). Breuken en de inhoudsmaten komen ook aan bod.In de WO -lessen gaan we van een maquette naar een plattegrond van de omgeving van de onze school.We kleuren de legende correct in. We luisteren ook verder naar het verhaal van ' La classe a faim'. We zullen ons niet vervelen.

VIERDE LEERJAAR
Deze week gaan we getallen tot 10 000 optellen en aftrekken. We tekenen en meten tot op de millimeter nauwkeurig.
Waar komen toch onze straatnamen vandaan ? En wat bedoelt iedereen toch met al die verschillende soorten zinnen ?
Wanneer is iets een feit of wanneer is iets een mening ?
Over deze en nog andere vragen buigen we ons deze week.
Tijdens de w.o.lessen bekijken we hoe mensen woonden door de eeuwen heen.
Op vrijdag komen we allemaal te voet of met de fiets naar school want dan is het Strapdag.

VIJFDE LEERJAAR
Deze week werken we alweer heel hard, ons 1ste boek van wiskunde zal zelfs al uit zijn. De week daarna volgen de toetsen, kijk goed in je agenda voor de planning. Tijdens taal lezen we een tekst over ‘het warme welkom’ en leren we over samenstellingen, signaalwoorden, … . Bij Frans beginnen we aan unité 5, opgelet! Dit zijn niet zo veel woordjes, daarom doen we over dit unité maar 1 week en is er op vrijdag al de toets van het hele unité 5. Tijdens de lessen W.O. zitten we in volle voorbereiding van de zeeklassen, want deze leuke dagen komen al snel dichterbij! 5A gaat les volgen over de wereldoorlog bij meester Maarten en 5B krijgt les van juf Ilse over de schelpen op het strand. Op vrijdag is het ‘strapdag’, dus komen we zoveel mogelijk met de fiets of te voet.

ZESDE LEERJAAR
Ja hoor, daar zijn de eerste toetsen al! We zitten al op het einde van blok 1 van wiskunde dus gaan we een keertje kijken hoe goed jullie die eerste 2 weken al hebben opgelet. Op dinsdag doen we de toets van getallen en bewerkingen. Op woensdag staat de toets van meten gepland. Let op, op donderdag doen we dan 2 toetsen: toepassingen en meetkunde. Op de toetsenwijzer vind je alles terug wat je moet kennen en kunnen. Kom op tijd vragen stellen! We zijn bij WO intussen gestart met de voorbereidingen van de zeeklassen. Hier gaan we ook tijdens de muzische lessen mee verder. Tijdens de lessen Frans werken we deze week aan Unité 22. Denk er aan dat woordjes in een andere taal regelmatig herhaald moeten worden! We maken er een sportieve week van, want woensdag is het Sport@School. Hebben jullie een leuke idee om onze sportieve klas op foto te zetten? We kunnen er namelijk leuke prijzen mee winnen! Vrijdag gaan we ook nog eens zwemmen. De juf en meester wensen jullie alvast veel succes voor de eerste toetsen!

NCZ
1ste lj: We ontleden ‘de fakkel van zedenleer’. De vlam is eigenlijk het licht waarmee we kunnen zien in het donker. Ieder van ons heeft ook een lichtje … ons verstand. We kunnen ermee denken… nadenken over wat goed en niet goed is. Rond de fakkel staan mensen en elke mens is belangrijk, iedereen hoort erbij! We leren dat we elkaar nodig hebben en dat het noodzakelijk is om op een fijne manier samen te leven.
2de lj: Mijn hand, mijn voet! Handen zijn het symbool van wat we kunnen, van wat we aanpakken. Daarover praten toont aan dat we steeds meer kunnen, dat we kunnen bijleren. Daar mogen we best trots op zijn! Voeten zijn het symbool van verder gaan, ontdekken, rechtop lopen en verder kijken. Dat gaan we zeker en vast doen!
3de lj: ‘Samen in zee’ is een verhaal dat ons tijdens de volgende lessen zal vergezellen. Zeester houdt van zijn stille, eenzame wereld tot Dolfijn tegen hem aanbotst. Plots wil hij zich verbonden voelen… wil hij graag een vriend. Vrienden hebben, vrienden zijn … het is een zoektocht, een avontuur waar wij ons helemaal op gaan storten!
4de lj: Iedereen is uniek! Dat wil zeggen dat er geen tweede persoon op de wereld rondloopt die precies hetzelfde is als jij. Een vingerafdruk, een karakter, een voelen, een denken, een handelen, een zelfbeeld, … het zijn allemaal unieke stukjes van een persoon. We gaan hier nog even verder op door. Ook jullie ouders hebben in dit project een bijdrage geleverd. Ik ben benieuwd of jullie hun verhalen kunnen koppelen aan de juiste persoon … hoe goed kennen jullie elkaar?
5de lj: We hebben allemaal wel eens hulp nodig. We gaan een oefening doen in hulp bieden en hulp aanvaarden. Op speelse wijze proberen we contact te maken met elkaar en een communicatie tot stand te brengen (=praten met elkaar). We gaan een partnerschap aangaan met elkaar … we gaan een extra weg proberen aan te leggen om onszelf nog meer op ons gemak te voelen bij elkaar.
6de lj: Iedereen heeft zo zijn/haar voorkeuren, passies, gewoontes, hobby’s, gekke trekjes, … Als we dan even hierop dieper ingaan en willen zoeken, dan vinden we wel een gelijkenis met de andere. Ook al verschillen we soms heel erg van elkaar, toch zijn we allemaal op de één of andere manier met elkaar verbonden. Wij gaan alvast op zoek!