Print

In onze school

ICT in onze school is de laatste jaren sterk geëvolueerd.
Toch zien we 'ICT' niet als vak op zich. ICT wordt in onze school aangeleerd en aangewend als 'tool': wat we leren en doen moet een praktische toepassing krijgen.

 

In de klas

In elke klas staan minstens twee computers, beiden aangesloten op de server.

De centrale kleurenprinter en de fotokopieermachines zijn op het netwerk aangesloten. Wij printen dus via 3 centrale machines: minder afval, minder kosten, meer aandacht voor de afvalberg!
 
Er zijn internetaansluitingen en WIFI in elke klas.

Elke klas heeft een eigen e-mailadres (bv. 1a@glsdewegwijzer.be, zie hiervoor bij 'Klassen'). 

In de klassen wordt ook gewerkt met laptops en iPads die op het secretariaat ontleend kunnen worden. Hiermee spring je over de hele school direct op het draadloze netwerk.

De hogere klassen werken met het dyslexieprogramma 'Sprinto'.

 

Digiprojectoren

Vanaf januari 2014 zijn onze klassen van het eerste leerjaar uitgerust met digiprojectoren, De andere leerjaren zijn ondertussen ook gevolgd.

De borden, die met een pennetje en/of de hand te bedienen zijn, zijn een mooie aanvulling voor de klaspraktijk.
De borden worden niet alleen gebruikt om 'les te geven'. De kinderen oefenen hun vaardigheden ook op deze borden. 
'Hands on!'

 

 

 

Computerklas

Onze computerklas werd onlangs volledig heringericht; we beschikken er over 23 bijna-nieuwe computers en een projector zodat de leerlingen gemakkelijk de lessen kunnen volgen.

 

 

 

 

 

 

Ipads

Van ons oudercomité kregen wij 22 iPads gesponsord. Samen hebben wij geopteerd voor de iPad Mini’s zodat de toestellen ook bij onze allerkleinsten goed in de hand(en) liggen.

In onze visie rond het gebruik van de iPads vinden wij 2 dingen heel belangrijk: ‘hands-on’ en ‘inzetten als hulpmiddel’.
‘Hands-on’ betekent dat de kinderen met de toestellen moeten kunnen werken. Bij de opdrachten die ze krijgen is het de bedoeling dat ze bijna direct aan de slag kunnen gaan. Veel ontdekken en veel werken dus.
Het ‘inzetten als hulpmiddel’ vinden we evenzeer belangrijk: we proberen de iPad niet in te zetten als gadget om spelletjes te spelen, maar als extra bij ons lesgeven. Zo kunnen bijvoorbeeld de tafels ingeoefend worden met een leuke app; leren onze oudere leerlingen de Europese landen kennen door te swipen; wordt een muzische les iets ‘technologischer’ door een foto te bewerken op de iPad…

 

In de zorg

Zoals hierboven al vermeld, werken sommige kinderen met het dyslexieprogramma 'Sprinto'. Sprinto is een hulpmiddel voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om te laten zien wat ze werkelijk kunnen. 
Het helpt bij het lezen, schrijven en studeren met een pak hulpmiddelen in één programma.

 

 

 

Veiligheid en cyberpesten

ICT is leuk, maar moet vooral veilig gebeuren. Dit vraagt inspanningen qua infrastructuur én ICT-educatie. Op school proberen wij dit aan te pakken door:

 • Op onze gehele internetlijn staat een Webfilter van Fortiguard. Deze wordt onderhouden door de ICT-dienst van de gemeente.
 • Rechtstreeks òf via een link naar een site met een 'gevaar' op gaan, wordt bijna onmogelijk.
 • Dit gevaar kan inhoud zijn die de kinderen beter niet zien én aanvallen van virussen.
 • Google is op school de meest gebruikte zoekmachine. In de klassen en in de computerklas staat de 'kinderfilter' op 'hoog'.
 • Google sluit de inhoudelijk niet aangepaste sites meteen buiten.
 • De kinderen werken meestal in een gecontroleerd aantal sites. Zo plaatsen de leerkrachten meestal snelkoppelingen op het bureaublad.
  Alleen die sites mogen bezocht worden tijdens de les.
  Via Yurls verzamelen de leerkrachten ook sites die zelfs thuis geraadpleegd kunnen worden.
 • We wijzen de kinderen vanaf het begin (1e ljr) er op dat er niets zomaar mag gedownload worden. Als er een melding komt: juf/meester roepen.
  Vanaf de derde graad wordt er echt aandacht gegeven aan het 'internet-opvoeden' van de kinderen. Juf Ruth neemt in de W.O.-les een thema over cyberpesten en cybergevaren op zich. Via digitips.be wordt er op de computer aan een 'cybergevaren-spel' gewerkt.
  Het W.O.-thema komt grotendeels van Clicksafe.be.